pozadie
Posledná zmena: 10.03.2022

Kurz online ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

Miesto realizácie kurzu:Slovenská republika
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):960 EUR (800.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Zadarmo cez REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie
Popis akreditácie:Kurz je určený pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí chcú získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechniky za účelom nadobudnutia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21-elektrotechnik podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v aktuálnom znení.
Dátum vydania akreditácie:22.08.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu: Základy teoretickej elektrotechniky
 Tvorba elektrotechnickej technickej dokumentácie
 Elektrotechnické meranie
 Elektronika
 Elektrické prístroje a stroje
 Automatizácia
 Elektrické inštalácie strojov, prístrojov a zariadení
 Základy výroby, rozvodu a použitia elektrickej energie
 Základy BOZP a požiarnej ochrany pri práci s elektrickými zariadeniami
Organizačné údaje o kurze:Vyučovanie prebieha on-line formou v pracovných dňoch v rozsahu 8 vyučovacích hodín. Kurz trvá cca 12 týždňov.
Výučba je zabezpečená lektorom z praxe, prebieha formou videokonferencie v reálnom čase a účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektorom.
Zároveň majú účastníci k dispozícii off-line záznamy z jednotlivých stretnutí, elektronické študijné materiály a prezentácie.
Dátum realizácie:22.04.2022 Poznámka k termínu realizácie:Požiadavku na preplatenie kurzovného je potrebné doručiť príslušnému Úradu práce 14 dní pred plánovaným termínom realizácie.
Rozsah kurzu:400 h.
Doplňujúce informácie:Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme s vyplnením príslušných tlačív. Hľadáte iný kurz? Viac informácií ohľadom aktuálnych termínov ďalších kurzov na www.tmconsulting.sk
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Katarína Mihalovičová
Telefón:+421907736117
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TM Consulting, s.r.o.
Adresa:Dolnohorská 26, 94901 Nitra
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia spoločnosť TM Consulting, s.r.o. pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1992, za toto obdobie sme vyškolili viac ako 50 000 klientov.
Vzdelávacie aktivity:Naša ponuka pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu. Zárukou Vašej spokojnosti sú naše bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, individuálny prístup ku klientovi a príprava programov presne podľa Vašich požiadaviek.