pozadie
Posledná zmena: 16.03.2023

Kurz Kurz sebaobrany voči bossingu a mobbingu - 1

Miesto realizácie kurzu:V prípade skupinového záujmu (min. 6 účastníkov), vieme kurz zrealizovať v mieste a termíne, podľa dohody.
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):150 EUR (125.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Máte radi svoju prácu, ale radosť z nej Vám kazí prístup kolegov či šéfa? Snažili ste sa to prehliadať, ale zistili ste, že tento prístup situáciu nerieši? Možnosti sú minimálne dve. Odchod z práce, alebo použitie techník sebaobrany. Náš tréning Vám pomôže. Po jeho absolvovaní sa budete vedieť útokom efektívne brániť, psychicky ich zvládnuť a najmä tieto situácie úspešne riesiť.
Organizačné údaje o kurze:Naučíme Vás identifikovať typy ohroziteľov, techniky ako si s ohrozením poradiť, ako si ustrážiť osobnú integritu a budeme sa venovať aj dôležitosti a spôsobom psychohygieny. Nič nie je nemožné. Aj z porážaných sa môžu stať vo finále víťazi.
Poznámka k termínu realizácie:28.4.2023, 5.5.2023, 19.5.2023
Rozsah kurzu:6 h.
Doplňujúce informácie:V prípade záujmu nás kontaktuje na [email protected] - pošleme Vám prihlášku, pozvánku a platobnú inštrukciu (v cene kurzu sú aj štúdijné materiály). Tento kurz Vám zmení život. Tešíme sa na stretnutie práve s Vami.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Slávka Danišová
Telefón:+421905303909
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:accordo - expert na komunikáciu
Adresa:Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Informácie o spoločnosti:špecializujeme sa na originálne zážitkové tréningy a workshopy zamerané na rozvoj komunikačných a manažérskych zručností, poradenstvo v oblasti strategického rozvoja živnostenského podnikania a malých firiem a konzultačnú činnosť týkajúcu sa osobnostného rozvoja
Vzdelávacie aktivity:medzi naše najviac vyhľadávané kurzy patria: príprava na pracovný pohovor, kurz pre voľbu typu podnikania (živnosť alebo s.r.o.), kurz pre budúcich živnostníkov, kurz pre budúcich majiteľov s.r.o., komunikačný kurz zameraný na prácu s tímom, kurz profesionálnej komunikácie s klientom, kurzy orientované na projektový manažment, zvládanie námietok, vedenie porád a manažérske zručnosti (výber ľudí do tímu, práca s nimi, motivácia, riešenie konfliktných situácií, time management a pod.) - okrem nami ponúkaných kurzov vám vieme pripraviť aj kurz podľa vašich požiadaviek, ktorého miesto realizácie zabezpečíme v zmysle dohody