pozadie
Posledná zmena: 06.05.2021

Kurz Účtovníctvo

Názov modulu:Podvojné účtovníctvo
Miesto realizácie kurzu:Kukučínova 13 (vedľa hlavnej pošty), Piešťany
Kurz sa poskytuje: Piešťany
Cena kurzu (cena s DPH):468 EUR
Popis akreditácie:Akreditáciu vydalo Mimisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dátum vydania akreditácie:06.05.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent modulu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti podvojného účtovníctva. Na základe
získaných odborných vedomostí a praktických skúseností vo vedení účtovníctva na PC je schopný
účtovať bežné základné účtovné operácie ako pokladničné doklady, faktúry a bankové doklady.
Organizačné údaje o kurze:Kurz prebieha prezenčnou alebo dištančnou formou na našej pobočke v Piešťanoch 3 krát týždenne po 4-5 vyuč. hodín v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách. Praktické cvičenia priamo v účtovnom programe Omega od spoločnosti Kros. Malé skupinky max 5 osôb. Kurz je možné financovať prostredníctvom úradu práce cez program REPAS. Informujte sa o možnostiach u svojho poradcu.
Dátum realizácie:10.05.2021 Poznámka k termínu realizácie:Kurzy otvárame priebežne počas roka, informujte sa o najbližšom termíne telefonicky.
Rozsah kurzu:120 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:MSc. Hana Čermáková
Telefón:+421948106664
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inštitút jazykov a vzdelávania
Adresa:Kukučínova 13, 92101 Piešťany