pozadie
Posledná zmena: 30.04.2021

Kurz ČASOVÝ MANAŽMENT

Názov modulu:Rozvojový tréning
Miesto realizácie kurzu:V prípade otvoreného tréningu (účastníci z rôznych spoločností) Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava

V prípade záujmu zrealizovať tréning pre uzavretú spoločnosť - podľa dohody.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):135 EUR
Poznámka k cene:Cena je konečná, spoločnosť nie je platcom DPH.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Čas máme všetci rovnaký. No ako ho využijeme, je iba na každom z nás. V pracovnom svete máme čas pre prácu určitým spôsobom limitovaný. Je potrebné spĺňať ciele, doručovať výsledky v stanovenom čase ale hlavne koordinovať si prácu tak, aby bola realizovaná v súlade s očakávanými požiadavkami a plánovaním. Pri riadení časového manažmentu sa neraz môžeme ocitnúť v situáciách, v ktorých dochádza ku kolíziám ale i narušeniu osobných plánov, či k nespokojnosti až frustrácii z práce.

Témy vzdelávacieho programu:

OSOBNÁ PRODUKTIVITA
Čo je osobná produktivita, a prečo sa jej venovať.
Mapovanie aktuálneho stavu produktivity.
Manažment času a priority.
Zóny vplyvu a pro – aktivita.

MOŽNOSTI AKO NAJEFEKTÍVNEJŠIE MANAŽOVAŤ ČINNOSTI V PRACOVNOM PROSTREDÍ
Nástroje, ktoré pomáhajú manažovať činnosti v pracovnom čase.
Asertívne riešenia a sebadisciplína.

NEŽIADÚCE FAKTORY A ICH ELIMINOVANIE V PRACOVNOM ČASE
Nežiadúce prekážky v pracovnom čase.
Eliminovanie časových „žrútov“ v pracovnom čase.
Práca s „informačnou obezitou“ alebo ako sa zorientovať v množstve úloh a informácii.

PRO – AKTIVITA PRI RIADENÍ ČINNOSTI V PRACOVNOM ČASE
Súlad pracovných a osobných činností.
Zvládanie stresových stavov a situácii.
Osobný akčný plán

Čo môžete získať?
Naučiť sa alebo zlepšiť svoje zručnosti pri koordinovaní pracovných úloh.
Priestor a možnosť venovať sa iba vlastnému potenciálu.
Tipy a inšpirácie pre lepšie zvládanie činností v pracovnom čase.

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?
Pre tých, ktorí sa venujú/riešia tému časový manažment v praxi.
Pre tých, ktorí chcú mať pod kontrolou pracovné činnosti v súlade s pohodou a dosahovaním očakávaných výsledkov.
Pre tých, ktorí hľadajú spôsoby ako nájsť rovnováhu medzi pracovným a osobným časom.
Organizačné údaje o kurze:Časový rozsah: 1 deň (09:00 – 15:30)

Forma realizácie:
Prezenčná podľa aktuálnych opatrení súvisiacich s covid situáciou
V prípade záujmu je možné tréning zrealizovať aj online prostredníctvom Microsoft Teams alebo Skype.

Termín:
Podľa záujmu/dohody

Miesto realizácie: Zelený klobúk s r.o., Mierové námestie 52/6, Ilava
Registrácia:
Emailom: [email protected]
Cena služby/programu je 135 EUR* (spoločnosť nie je platcom DPH)
*cena zahŕňa:
1 dňový vzdelávací program,
materiály pre účastníka,
1x obed + 2x občerstvenie
náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu

Máte otázky?
Napíšte nám na [email protected]
Rozsah kurzu:5 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Janíková
Telefón:+421918118991
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Zelený klobúk s r.o.
Adresa:Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Zelený klobúk je tréningová spoločnosť, ktorá prostredníctvom originálnych vzdelávacích a rozvojových programov spája príjemné s užitočným a zároveň ponúka účastníkom priblížiť sa viac k prírode, ako aj nasmerovať seba samú/ého na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie vlastných možností.
Pôsobnosť spoločnosti: Celá SR
Vzdelávacie aktivity:FIREMNÉ VZDELÁVANIE OSOBNÝ INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VZDELÁVACIE PROCESY VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ PROGRAMY NA MIERU