pozadie
Posledná zmena: 30.04.2021

Kurz VEDENIE PORÁD

Názov modulu:Rozvojový tréning
Miesto realizácie kurzu:V prípade otvoreného tréningu (účastníci z rôznych spoločností) Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava

V prípade záujmu zrealizovať tréning pre uzavretú spoločnosť - podľa dohody.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):135 EUR
Poznámka k cene:Cena je konečná spoločnosť nie je platcom DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Čas pre prácu máme väčšinou určitým spôsobom limitovaný. Jeho správne využitie môže ovplyvňovať pracovnú efektivitu, rovnako ako i využitý čas na pracovných poradách. Ako ich však zorganizovať a viesť aby boli v pracovnom prostredí prospešné, či efektívne sa môžete dozvedieť aj na našom tréningu.Vedenie pracovných porád alebo stretnutí je jednou z manažérskych zručností ale i zručností, ktoré sú pre „pracovný svet“ veľmi dôležité.

Témy vzdelávacieho programu:
PRACOVNÁ PORADA A STRETNUTIE
Pracovná porada/stretnutie a ich význam.
Náležitosti súvisiace s organizovaním pracovných porád/stretnutí.
Rušivé elementy/bariéry pri vedení pracovných porád a stretnutí.

TYPY PORÁD
Vybrané typy porád – formálna, informačná, účelová, neformálna a ich náležitosti.

ÚČASTNÍCI PORADY
Účastníci porady, a čo je dobré o nich vedieť.
Organizátor porady, jeho rola a úlohy.
Koordinátor porady, jeho rola a úlohy.

NÁLEŽITOSTI PRE EFEKTÍVNE VEDENIE PORÁD/STRETNUTÍ
Príprava, priebeh, záver/výstup – porady alebo pracovného stretnutia.
Výber vhodného miesta a priestoru.
Technické pomôcky pre efektívnejšie vedenie porád.
Časový manažment a koordinovanie porady/pracovného stretnutia.
Riešenie problematických situácii.

TIPY A ODPORÚČANIA PRE ÚČASTNÍKOV
Tipy, inšpirácie a odporúčania ako efektívne zvládať poradu, či pracovné stretnutie.

Čo môžete získať?
Zručnosti a poznatky pre efektívne vedenie pracovných porád a stretnutí.
Možnosť venovať sa iba vlastnému potenciálu.
Tipy a inšpirácie.

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?
Pre tých, ktorí hľadajú miesta na zlepšenia pre vedenie porád a pracovných stretnutí.
Pre tých, ktorí sa chcú naučiť/dozvedieť k téme vedenie porád
Organizačné údaje o kurze:Časový rozsah: 1 deň (09:00 – 15:30)

Forma realizácie:
Prezenčná podľa aktuálnych opatrení súvisiacich s covid situáciou
V prípade záujmu je možné tréning zrealizovať aj online prostredníctvom Microsoft Teams alebo Skype.

Termín:
Podľa záujmu/dohody

Miesto realizácie:
Zelený klobúk s r.o., Mierové námestie 52/6, Ilava

Registrácia:
emailom: [email protected]

Cena služby/programu je 135 EUR* (spoločnosť nie je platcom DPH)
*cena zahŕňa:
1 dňový vzdelávací program,
materiály pre účastníka,
1x obed + 2x občerstvenie
náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu

Máte otázky?
Napíšte nám na [email protected]
Poznámka k termínu realizácie:V prípade otvoreného tréningu (účastníci z rôznych spoločností) Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava

V prípade záujmu zrealizovať tréning pre uzavretú spoločnosť - podľa dohody
Rozsah kurzu:5 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Janíková
Telefón:+421918118991
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Zelený klobúk s r.o.
Adresa:Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Zelený klobúk je tréningová spoločnosť, ktorá prostredníctvom originálnych vzdelávacích a rozvojových programov spája príjemné s užitočným a zároveň ponúka účastníkom priblížiť sa viac k prírode, ako aj nasmerovať seba samú/ého na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie vlastných možností.
Pôsobnosť spoločnosti: Celá SR
Vzdelávacie aktivity:FIREMNÉ VZDELÁVANIE OSOBNÝ INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VZDELÁVACIE PROCESY VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ PROGRAMY NA MIERU