pozadie
Posledná zmena: 30.04.2021

Kurz HODNOTENIE V PRACOVNOM PROSTREDÍ

Názov modulu:Rozvojový tréning
Miesto realizácie kurzu:V prípade otvoreného tréningu (účastníci z rôznych spoločností) Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava

V prípade záujmu zrealizovať tréning pre uzavretú spoločnosť - podľa dohody
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):135 EUR
Poznámka k cene:Cena je konečná spoločnosť nie je platcom DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Za každú prácu väčšinou očakávame minimálne pochvalu, uznanie, a niekedy nám stačí iba vypočuť si názor. No pri meraní efektivity a pre dosahovanie požadovaných výsledkov je to práve hodnotenie, ktoré okrem iného ak je aj správne interpretované, môže byť pomôckou pre približovanie sa k cieľom. Jeho forma a spôsoby podania, nielen že odzrkadľujú výsledky ale veľa krát ovplyvňujú motiváciu a ďalší progres v tíme ako i vo firemnom prostredí.

Témy vzdelávacieho programu:
Hodnotenie a jeho význam pre efektívnu prax.
Etapy v hodnotiacom procese.
Nástroje hodnotenia, a ktoré je kedy vhodné použiť.
Možné bariéry pri hodnotení zamestnancov.
Ako riešiť neočakávané situácie a bariéry pri hodnotení.
Inšpirácie pre lepšie zvládanie hodnotenia a ako sa pripravovať.
Odporúčania a tipy pre účastníkov.

Čo môžete získať?
Príležitosť začať alebo pokračovať na ceste byť lepší v hodnotení, podávaní spätnej väzby a v komunikácii smerom k okoliu.
Priestor a možnosť venovať sa iba vlastnému potenciálu.
Tipy a inšpirácie, ktoré Ťa posunú vpred.

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?
Pre tých, ktorí hľadajú miesta na zlepšenia pre hodnotenie práce v tíme.
Pre tých, ktorí sa chcú naučiť/dozvedieť k téme hodnotenie v pracovnom prostredí.
Pre tých, ktorí chcú zlepšiť zručnosti v oblasti hodnotenia a podávania spätnej väzby
Organizačné údaje o kurze:Časový rozsah: 1 deň (09:00 – 15:30)

Forma realizácie:
Prezenčná podľa aktuálnych opatrení súvisiacich s covid situáciou
V prípade záujmu je možné tréning zrealizovať aj online prostredníctvom Microsoft Teams alebo Skype.

Termín:
Podľa záujmu/dohody

Miesto realizácie: Zelený klobúk s r.o., Mierové námestie 52/6, Ilava
Registrácia:
Emailom: [email protected]
Cena služby/programu je 135 EUR* (spoločnosť nie je platcom DPH)
*cena zahŕňa:
1 dňový vzdelávací program,
materiály pre účastníka,
1x obed + 2x občerstvenie
náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu

Máte otázky?
Napíšte nám na [email protected]
Rozsah kurzu:5 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Janíková
Telefón:+421918118991
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Zelený klobúk s r.o.
Adresa:Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Zelený klobúk je tréningová spoločnosť, ktorá prostredníctvom originálnych vzdelávacích a rozvojových programov spája príjemné s užitočným a zároveň ponúka účastníkom priblížiť sa viac k prírode, ako aj nasmerovať seba samú/ého na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie vlastných možností.
Pôsobnosť spoločnosti: Celá SR
Vzdelávacie aktivity:FIREMNÉ VZDELÁVANIE OSOBNÝ INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VZDELÁVACIE PROCESY VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ PROGRAMY NA MIERU