pozadie
Posledná zmena: 30.04.2021

Kurz ASERTÍVNA ASISTENTKA

Miesto realizácie kurzu:V prípade otvoreného tréningu (účastníci z rôznych spoločností) Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava

V prípade záujmu zrealizovať tréning pre uzavretú spoločnosť - podľa dohody
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):135 EUR
Poznámka k cene:Cena je konečná spoločnosť nie je platcom DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Práca asistentky je komplex rôznych úloh, ktoré si vyžadujú nielen riadnu koordináciu činností, sebadisciplínu ale v bežnej praxi aj asertívne riešenia a spoľahlivosť. Súčasťou agendy je tiež efektívna komunikácia, proaktívny a pro – klientský prístup. Počas tréningového dňa si tak môžete vyskúšať rôzne spôsoby komunikácie, ktoré Vám môžu byť v bežnej praxi nápomocné.

Témy vzdelávacieho programu:
ROLA ASISTENTA/KY
Rola asistentky, jej úlohy a kompetencie.
Osobnosť a imidž asistentky v pracovnom prostredí.
Základy etikety pre asistentskú prax.

DOBRÉ VEDIEŤ ALEBO POTREBNÉ PRE BEŽNÚ PRAX
Priority, koordinovanie a plánovanie pracovných činností.
Typológia osobnosti v pracovnej praxi.
Štýly riadenia nadriadeného a ako k ním pristupovať.
Asertivita na pracovisku.

KOMUNIKÁCIA V PRAXI ASISTENTA/KY
Komunikácia a jej význam v asistentskej praxi.
Formy a spôsoby komunikácie. (osobná, telefonická, písomná, elektronická.)
Zásady pri komunikácii na pracovisku.
Konfliktné situácie a ako ich riešiť.

TIPY A ODPORÚČANIA NA ZÁVER
Ako efektívne zvládať komplexnú agendu asistentky.
Tipy, odporúčania a inšpirácie pre prácu asistentky.

Čo môžete získať?
Potrebné znalosti pre prácu efektívnej asistentky.
Možnosť venovať sa iba vlastnému potenciálu.
Tipy a inšpirácie ako zvládať komplexnú agendu asistentky efektívne.

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?
Pre tých, ktorí sa zaujímajú alebo venujú práci asistentky.
Pre tých, ktorých súčasťou práce sú asistenčné služby.
Pre tých, ktorí sa radi učia a trénujú svoje zručnosti s cieľom byť lepší v tom čo robia.
Organizačné údaje o kurze:Časový rozsah: 1 deň (09:00 – 15:30)

Forma realizácie:
Prezenčná podľa aktuálnych opatrení súvisiacich s covid situáciou
V prípade záujmu je možné tréning zrealizovať aj online prostredníctvom Microsoft Teams alebo Skype.

Termín:
Podľa záujmu/dohody

Miesto realizácie: Zelený klobúk s r.o., Mierové námestie 52/6, Ilava
Registrácia:
Emailom: [email protected]
Cena služby/programu je 135 EUR* (spoločnosť nie je platcom DPH)
*cena zahŕňa:
1 dňový vzdelávací program,
materiály pre účastníka,
1x obed + 2x občerstvenie
náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu

Máte otázky?
Napíšte nám na [email protected]
Rozsah kurzu:5 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Janíková
Telefón:+421918118991
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Zelený klobúk s r.o.
Adresa:Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Zelený klobúk je tréningová spoločnosť, ktorá prostredníctvom originálnych vzdelávacích a rozvojových programov spája príjemné s užitočným a zároveň ponúka účastníkom priblížiť sa viac k prírode, ako aj nasmerovať seba samú/ého na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie vlastných možností.
Pôsobnosť spoločnosti: Celá SR
Vzdelávacie aktivity:FIREMNÉ VZDELÁVANIE OSOBNÝ INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VZDELÁVACIE PROCESY VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ PROGRAMY NA MIERU