pozadie
Posledná zmena: 30.04.2021

Kurz ZVLÁDANIE EMÓCII

Názov modulu:Rozvojový tréning
Miesto realizácie kurzu:V prípade otvoreného tréningu (účastníci z rôznych spoločností) Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava

V prípade záujmu zrealizovať tréning pre uzavretú spoločnosť - podľa dohody
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):135 EUR
Poznámka k cene:Cena je konečná spoločnosť nie je platcom DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Emócia je náš kompas, spoločník, priateľ ale občas aj malý nepriateľ. Zvládať ju je občas náročnejšie, a to najmä v situáciách, ktoré spúšťajú nečakané reakcie. Môže to byť hádka, náš nesúhlas, dotknutie sa našej osobnosti, krivda, urážka ale i veľa iných reakcií, pri ktorých pozícia našej emócie je oveľa silnejšia, až nás premôže a dostáva nás tam, kam nechceme. Ako s ňou pracovať aby bola pod našou kontrolou? Zistiť to môžete aj na tréningu ZVLÁDANIE EMÓCII

Aké sú hlavné témy počas vzdelávacieho programu?
Čo je dobré vedieť o emóciách pre náš osobný i pracovný život.
Vplyv a význam seba-vnímania pri práci s emóciami.
Empatia a vnímanie druhého s cieľom budovania dobrých vzťahov.
Čo nám prezrádzajú prejavy emócii.
EQ verzus IQ.
Možnosti ako získať emócie pod vlastnú kontrolu.

Čo môžete získať?
Priestor a možnosti venovať sa iba sebe.
Inšpirácie ako na emócie.
Zoznámiť sa s technikami pre zvládanie emócii.

Pre koho bol program vytvorený?
Pre tých, ktorých zaujíma práca s emóciami.
Organizačné údaje o kurze:Časový rozsah: 1 deň (09:00 – 15:30)

Forma realizácie:
Prezenčná podľa aktuálnych opatrení súvisiacich s covid situáciou
V prípade záujmu je možné tréning zrealizovať aj online prostredníctvom Microsoft Teams alebo Skype.

Termín:
Podľa záujmu/dohody

Miesto realizácie:
Zelený klobúk s r.o., Mierové námestie 52/6, Ilava

Registrácia:
Emailom: [email protected]

Cena služby/programu je 135 EUR* (spoločnosť nie je platcom DPH)
*cena zahŕňa:
1 dňový vzdelávací program,
materiály pre účastníka,
1x obed + 2x občerstvenie
náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu

Máte otázky?
Napíšte nám na [email protected]
Rozsah kurzu:5 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Janíková
Telefón:+421918118991
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Zelený klobúk s r.o.
Adresa:Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Zelený klobúk je tréningová spoločnosť, ktorá prostredníctvom originálnych vzdelávacích a rozvojových programov spája príjemné s užitočným a zároveň ponúka účastníkom priblížiť sa viac k prírode, ako aj nasmerovať seba samú/ého na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie vlastných možností.
Pôsobnosť spoločnosti: Celá SR
Vzdelávacie aktivity:FIREMNÉ VZDELÁVANIE OSOBNÝ INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VZDELÁVACIE PROCESY VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ PROGRAMY NA MIERU