pozadie
Posledná zmena: 30.04.2021

Kurz TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA

Názov modulu:Rozvojový tréning
Miesto realizácie kurzu:V prípade otvoreného tréningu (účastníci z rôznych spoločností) Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava

V prípade záujmu zrealizovať tréning pre uzavretú spoločnosť - podľa dohody
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):250 EUR
Poznámka k cene:Cena je konečná spoločnosť nie je platcom DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Pracovať v tíme má viacero výhod. Ak to v tíme správne funguje, ľudia smerujú za rovnakým cieľom s určitou mierou zodpovednosti a vzájomne sa dopĺňajú. Naviac je prítomná vzájomná dôvera, otvorená komunikácia, vnútorná pozitívna motivácia, a tiež takzvaný „tímový duch“. No bežná prax je niekedy od tohto ideálneho stavu vzdialená. Netreba však “hádzať flintu do žita”, hľadať dôvody ale treba hľadať riešenia. A to môžete napríklad aj na tomto vzdelávacom programe.

Témy vzdelávacieho programu:

PRED TÝM AKO SA ZAČNEME VENOVAŤ TÍMOVEJ SPOLUPRÁCI
Tím verzus skupina a aké sú rozdiely a výhody/nevýhody v praxi.
Čo všetko súvisí s efektívnou tímovou spoluprácou.
Rušivé elementy/bariéry pri tímovej spolupráci.

ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ O ČLENOCH TÍMU
Skladba tímu a typológia osobnosti.
Tímové role a ich význam pre efektívnu spoluprácu.
Štýly riadenia pre efektívne vedenie tímu.
Ako pracovať s jednotlivou typológiou osobnosti.

NÁLEŽITOSTI SÚVISIACE S TÍMOVOU SPOLUPRÁCOU
Silné a slabé stránky členov tímu a tímu ako takého.
Tímová komunikácia a jej pravidlá.
Zvyšovanie výkonnosti využitím tímovej dynamiky.
Tím ako dôležitý článok vo firemnom prostredí.

TIPY A ODPORÚČANIA PRE ÚČASTNÍKOV
Čo s tým a ako nato, ak to v tíme nefunguje.
Ako prispievať k efektívnosti tímovej spolupráci.

Čo môžete získať?
Zistiť, čo je dôvodom prečo vám to v tíme nefunguje.
Nadobudnúť zručnosť ako lepšie fungovať v tíme.
Možnosť venovať sa iba vlastnému potenciálu.
Tipy a inšpirácie pre zlepšenie.

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?
Pre tých, ktorí sa venujú/riešia tému tímová spolupráca.
Pre tých, ktorí vedú tím.
Pre tých, ktorí hľadajú spôsoby ako lepšie pracovať v alebo s tímom.
Organizačné údaje o kurze:Časový rozsah: 2 dni (09:00 – 15:30)

Forma realizácie:
Prezenčná podľa aktuálnych opatrení súvisiacich s covid situáciou
V prípade záujmu je možné tréning zrealizovať aj online prostredníctvom Microsoft Teams alebo Skype.

Termín:
Podľa záujmu/dohody

Miesto realizácie: Zelený klobúk s r.o., Mierové námestie 52/6, Ilava
Registrácia:
Emailom: [email protected]
Konečná cena služby/programu je 250 EUR* (spoločnosť nie je platcom DPH)
*cena zahŕňa:
2 dňový vzdelávací program,
materiály pre účastníka,
2x obed + 4x občerstvenie
náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu

Máte otázky?
Napíšte nám na [email protected]
Rozsah kurzu:11 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Janíková
Telefón:+421918118991
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Zelený klobúk s r.o.
Adresa:Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Zelený klobúk je tréningová spoločnosť, ktorá prostredníctvom originálnych vzdelávacích a rozvojových programov spája príjemné s užitočným a zároveň ponúka účastníkom priblížiť sa viac k prírode, ako aj nasmerovať seba samú/ého na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie vlastných možností.
Pôsobnosť spoločnosti: Celá SR
Vzdelávacie aktivity:FIREMNÉ VZDELÁVANIE OSOBNÝ INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VZDELÁVACIE PROCESY VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ PROGRAMY NA MIERU