pozadie
Posledná zmena: 30.04.2021

Kurz PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

Názov modulu:Rozvojový tréning
Miesto realizácie kurzu:V prípade otvoreného tréningu (účastníci z rôznych spoločností) Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava.

V prípade záujmu zrealizovať tréning pre uzavretú spoločnosť - podľa dohody.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):250 EUR
Poznámka k cene:Cena je konečná spoločnosť nie je platcom DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:V pracovnom ale i bežnom živote sa občas ocitáme v situáciách, ktoré si vyžadujú efektívne prezentovanie, aby sme dosiahli náš cieľ. Môžu to byť situácie od prezentovania firemných produktov, cez odovzdávanie dôležitých informácií kde očakávame na druhej strane porozumenie alebo pochopenie. Skutočnosťou je, že vždy naše publikum je s rôznym vnímaním, reakciami, prístupom, ktoré do určitej miery môžeme ale i nemôžeme ovplyvniť. Preto aj pri prezentovaní je dôležitou súčasťou príprava, ktorá nám môže zaručiť efektívne prezentovanie, či zdieľanie toho, čo potrebujeme.Vyskúšajte si s nami tréning prezentačných zručností.

Témy, ktorým sa budeme venovať počas vzdelávacieho programu:
PREZENTAČNÝ KOMPAS
Úvod k problematike efektívnych prezentačných zručností.
Vaša osobná skúsenosť s prezentačnými zručnosťami a bežná prax.
Základy pre úspešné osobné, telefonické a online prezentovanie.
Možné štandardné a neštandardné situácie počas prezentovania. (bariéry, nečakané momenty, zóny nekomfortu, ignorácia a iné)

PUBLIKUM
Kto je naše publikum a príprava na prácu s publikom.
Interaktívny prístup pri práci s publikom a jeho význam.
Ako nám pomáha alebo napovedá publikum byť lepší v prezentovaní.

PREZENTUJÚCI
Náležitosti prezentujúceho ako súčasť efektívnych prezentačných zručností.
(prístup, príprava, práca v priestore, komunikácia k adresujúcemu
Keď rozprávame bez slov – reč tela a význam v prezentačných zručnostiach.
Čo robiť alebo ako zvládať „nezdary“ v prezentovaní

POMÔCKY PRE EFEKTÍVNE PREZENTOVANIE
Prečo používať pomôcky pri prezentovaní.
Typy pomôcok, ktoré môžu vylepšiť Vaše prezentačné zručnosti.
Efektívna práca a pravidlá pri používaní pomôcok

Čo môžete získať?
Nové pohľady, inšpirácie, podnety pre vylepšenie Vašich prezentačných zručností.
Tréning, kde si reálne vyskúšate na sebe, ako je to s Vami a prezentačnými zručnosťami.
Priblížiť sa bližšie k Vašim cieľom.

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?
Pre tých, ktorí prezentujú.
Pre tých, ktorí hľadajú cestu zmeny, k lepším prezentačným zručnostiam.
Pre tých, ktorí radi pracujú na svojom osobnom rozvoji.
Pre tých, ktorí sa chcú niečo nové naučiť, inšpirovať sa a hľadajú nové možnosti ako.
Organizačné údaje o kurze:Časový rozsah: 2 dni (09:00 – 15:30)

Forma realizácie:
Prezenčná podľa aktuálnych opatrení súvisiacich s covid situáciou
V prípade záujmu je možné tréning zrealizovať aj online prostredníctvom Microsoft Teams alebo Skype.

Termín:
Podľa záujmu/dohody

Miesto realizácie: Zelený klobúk s r.o., Mierové námestie 52/6, Ilava

Registrácia:
Emailom: [email protected]
Konečná cena služby/programu je 250 EUR* (spoločnosť nie je platcom DPH)
*cena zahŕňa:
2 dňový vzdelávací program,
materiály pre účastníka,
2x obed + 4x občerstvenie
náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu

Máte otázky?
Napíšte nám na [email protected]
Poznámka k termínu realizácie:Podľa záujmu/dohody.
Aktuálne otvorené termíny sú uvedené na webovej stránke spoločnosti v časti aktuálne.
Rozsah kurzu:11 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Janíková
Telefón:+421918118991
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Zelený klobúk s r.o.
Adresa:Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Zelený klobúk je tréningová spoločnosť, ktorá prostredníctvom originálnych vzdelávacích a rozvojových programov spája príjemné s užitočným a zároveň ponúka účastníkom priblížiť sa viac k prírode, ako aj nasmerovať seba samú/ého na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie vlastných možností.
Pôsobnosť spoločnosti: Celá SR
Vzdelávacie aktivity:FIREMNÉ VZDELÁVANIE OSOBNÝ INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VZDELÁVACIE PROCESY VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ PROGRAMY NA MIERU