pozadie
Posledná zmena: 30.04.2021

Kurz MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

Názov modulu:Rozvojový tréning
Miesto realizácie kurzu:V prípade otvoreného tréningu (účastníci z rôznych spoločností) Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava

V prípade záujmu zrealizovať tréning pre uzavretú spoločnosť - podľa dohody
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):250 EUR
Poznámka k cene:Cena je konečná spoločnosť nie je platcom DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Rola manažéra predstavuje niekoľko významných zručností, ktoré ovplyvňujú nielen fungovanie pôsobiaceho v tejto pozícii, ale i celé tímy a smerovanie ich členov. Ich zvládanie zohráva dôležitú úlohu pre dosahovanie rôznych cieľov, až po osobný rast a napredovanie od manažéra po leadra.
Preto, zúčastnite sa vzdelávacieho programu, kde sa budeme venovať najmä praktickým zručnostiam, ktoré podporujú efektivitu manažérskych zručností.

Hlavné témy počas 2 dňového vzdelávacieho programu :
Vaša osobnosť a vnímanie manažérskych zručností.
Manažér verzus Leader v praxi.
V praxi manažérskeho prostredia.
Rola manažéra a jej náležitosti (plánovanie, koordinovanie, vedenie, partnerská komunikácia, hodnotenie zamestnancov…)
Štýly riadenia ich výhody a kedy je vhodné ich aplikovať.
Náročné situácie v manažérskej praxi a ich zvládanie. (medzigeneračná problematika, zmeny, riešenie neštandardných situácií…)
Možnosti, inšpirácie pre podporu a posilnenie manažérskych zručností.
Osobný akčný plán.

Čo môžete získať?
Nové pohľady, inšpirácie, podnety pre podporu manažérskych zručností.
Tréning, kde si reálne vyskúšate na sebe, ako je to s Vami a manažérskymi zručnosťami.
Priblížiť sa bližšie k Vašim cieľom.

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?
Pre tých, ktorý chcú rozvíjať svoje manažérske zručnosti.
Pre tých, ktorí hľadajú cestu zmeny k lepším manažérskym zručnostiam.
Pre tých, ktorí radi pracujú na svojom osobnom rozvoji.
Pre tých, ktorí sa chcú niečo nové naučiť, inšpirovať sa a hľadajú nové možnosti ako.
Organizačné údaje o kurze:Časový rozsah: 2 dni (09:00 – 15:30)

Forma realizácie:
Prezenčná podľa aktuálnych opatrení súvisiacich s covid situáciou
V prípade záujmu je možné tréning zrealizovať aj online prostredníctvom Microsoft Teams alebo Skype.

Termín:
Podľa záujmu/dohody

Miesto realizácie: Zelený klobúk s r.o., Mierové námestie 52/6, Ilava
Registrácia:
Emailom: [email protected]
Konečná cena služby/programu je 250 EUR* (spoločnosť nie je platcom DPH)
*cena zahŕňa:
2 dňový vzdelávací program,
materiály pre účastníka,
2x obed + 4x občerstvenie
náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu

Máte otázky?
Napíšte nám na [email protected]
Poznámka k termínu realizácie:Podľa záujmu/dohody.
Aktuálne otvorené termíny sú uvedené na webovej stránke spoločnosti v časti aktuálne.
Rozsah kurzu:11 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Janíková
Telefón:+421918118991
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Zelený klobúk s r.o.
Adresa:Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Zelený klobúk je tréningová spoločnosť, ktorá prostredníctvom originálnych vzdelávacích a rozvojových programov spája príjemné s užitočným a zároveň ponúka účastníkom priblížiť sa viac k prírode, ako aj nasmerovať seba samú/ého na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie vlastných možností.
Pôsobnosť spoločnosti: Celá SR
Vzdelávacie aktivity:FIREMNÉ VZDELÁVANIE OSOBNÝ INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VZDELÁVACIE PROCESY VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ PROGRAMY NA MIERU