pozadie
Posledná zmena: 30.04.2021

Kurz KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

Názov modulu:Otvorený rozvojový program
Miesto realizácie kurzu:V prípade otvoreného tréningu (účastníci z rôznych spoločností) Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava

V prípade záujmu zrealizovať tréning pre uzavretú spoločnosť - podľa dohody
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):250 EUR
Poznámka k cene:Cena je konečná - spoločnosť nie je platcom DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Efektívna zručnosť v komunikácii Vám môže pomerne uľahčiť život. Efektívne komunikovať znamená dosiahnuť pochopenie, porozumenie alebo takzvanú „win-win“ situáciu, kedy dochádza k spokojnosti na každej strane. Opačný efekt zanecháva deštruktívna komunikácia, ktorá prináša nezhody, frustráciu, nedorozumenia a veľa, nie pozitívnych situácii a stavov. Občas môžete mať pocit, že váš komunikačný prejav je úplne v poriadku ale nerozumiete, prečo vás napríklad nikto nepočúva, nerešpektuje, či riešite časté konfliktné situácie, nedostávate to, čo očakávate alebo jednoducho v komunikácii s vami váš komunikačný partner prechádza ďaleko za vaše „hranice“. A na príčine môžu byť práve komunikačné zručnosti.
Preto, zúčastnite sa vzdelávacieho programu, kde sa budeme venovať najmä praktickým zručnostiam, ktoré podporujú efektívnu komunikáciu.

Čomu sa budeme počas vzdelávacieho programu venovať?
Vašej osobnosti a potrebám v oblasti komunikácie.
Efektívnej komunikácii v osobnom, telefonickom a písomnom prejave.
Bariéram, ktoré existujú a čo s nimi, ak sú momentálne súčasťou aj vo Vašej komunikácii.
Práci s verbálnym a neverbálnym prejavom.
Výhodám, prečo sa koncentrovať na zlepšenia svojej komunikácie ako na zlepšenia komunikácie svojho okolia.
Možnostiam, inšpiráciám, kde a ako začať, a čo robiť aby prišla zmena k lepšiemu.

Čo môžete získať?
Nové pohľady, možnosti pre zlepšenie komunikácie.
Tréning, kde si reálne vyskúšate na sebe, ako komunikácia funguje a čo spôsobuje.
Priblížiť sa k Vašim cieľom.

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?
Pre tých, ktorí hľadajú v oblasti komunikácie riešenia a možnosti pre zmenu k lepšiemu.
Pre tých, ktorí majú záujem zlepšovať zručnosti v oblasti komunikácie.
Pre tých, ktorí sa chcú niečo nové naučiť a dozvedieť.
Organizačné údaje o kurze:Časový rozsah: 2 dni (09:00 – 15:30)

Forma realizácie:
Prezenčná podľa aktuálnych opatrení súvisiacich s covid situáciou
V prípade záujmu je možné tréning zrealizovať aj online prostredníctvom Microsoft Teams alebo Skype.

Termín:
Podľa záujmu/dohody

Miesto realizácie: Zelený klobúk s r.o., Mierové námestie 52/6, Ilava
Registrácia:
Emailom: [email protected]
Konečná cena služby/programu je 250 EUR* (spoločnosť nie je platcom DPH)
*cena zahŕňa:
2 dňový vzdelávací program,
materiály pre účastníka,
2x obed + 4x občerstvenie
náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu

Máte otázky?
Napíšte nám na [email protected]
Rozsah kurzu:11 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Janíková
Telefón:+421918118991
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Zelený klobúk s r.o.
Adresa:Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Zelený klobúk je tréningová spoločnosť, ktorá prostredníctvom originálnych vzdelávacích a rozvojových programov spája príjemné s užitočným a zároveň ponúka účastníkom priblížiť sa viac k prírode, ako aj nasmerovať seba samú/ého na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie vlastných možností.
Pôsobnosť spoločnosti: Celá SR
Vzdelávacie aktivity:FIREMNÉ VZDELÁVANIE OSOBNÝ INDIVIDUÁLNY ROZVOJ VZDELÁVACIE PROCESY VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ PROGRAMY NA MIERU