pozadie
Posledná zmena: 27.03.2021

Kurz Kurzy SBS Banskobystrický a Žilinský kraj

Názov modulu:Odborná spôsobilosť typu
Miesto realizácie kurzu:Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
Kurz sa poskytuje: Banskobystrický kraj
Cena kurzu (cena s DPH):0.0 EUR
Popis akreditácie:PPZ-B-7-005/2015-AKR
Dátum vydania akreditácie:10.12.2015
Získaný certifikát:Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je akreditovaný Ministerstvom vnútra SR. Obsahová náplň je zameraná na:
- Ústavu,
- Priestupky,
- Trestný zákon,
- Kriminalistiku,
- Zákony o políciách,
- Zákon o súkromnej bezpečnosti,
- Zdravotná a požiarna pŕiprava,
- Ochrana osobných údajov
Organizačné údaje o kurze:Kurz prebieha počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou Covid-19 len dištančne (online). Kurz prebieha živým online prenosom.
Dátum realizácie:23.04.2021
Rozsah kurzu:78 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Martina Danková
Telefón:+421911514328
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:S.B.A. - školiace stredisko, s.r.o.
Adresa:Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica