pozadie
Posledná zmena: 25.03.2021

Kurz Kreatívne prezentačné zručnosti I.

Miesto realizácie kurzu:Konventná 6
811 03 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):149 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Na tomto 2-dňovom (16 hodín) interaktívnom workshope sa naučíte ako vytvoriť a odprezentovať obsah prezentácie tak, aby ste svoje publikum zaujali a presvedčili. Ako také niečo dosiahnuť sa naučíme prostredníctvom pochopením fungovania ľudskej psychiky. Dozviete sa tiež ako zostať autentickým a sám sebou a zároveň pritom pôsobiť profesionálne a presvedčivo a čomu je dobré sa pri prezentácii vyvarovať. Zároveň sa naučíte ako vytvoriť prezentáciu, ktorá bude zaujímavá, graficky pútavá, zrozumiteľná a vecná.

Obsah workshopu:

Príprava prezentácie (tipy a triky)
Základné pravidlá prezentovania (komunikačný štýl, neverbálna komunikácia, ako sa pohybovať počas prezentácie a ako pracovať s pomôckami)
Ako zaujať publikum, ako pracovať s hlasom
Ako efektívne zodpovedať prípadné otázky k téme prezentácie
Prezentovanie svojej vlastnej prezentácie pred účastníkmi workshopu
Spätná väzba od lektora a účastníkov školenia
Organizačné údaje o kurze:ORG-02-F 2021
individuálne termíny (9.00 – 18.00)
Poznámka k termínu realizácie:dohodou
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Eva Klanduchová
Telefón:+421918219639
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania
Adresa:Konventná 6, 81103 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania zastrešuje programy z rôznych oblastí psychológie a kontinuálneho vzdelávania. Našou víziou a poslaním je sprostredkovať klientom ‚evidence-based‘ prístupy a intervencie, prinášať najnovšie poznatky z oblasti starostlivosti o duševné zdravie a poskytovať kontinuálne vzdelávanie v oblasti psychológie, spoločenských vied, rozvoja osobnosti a wellbeing.
Vzdelávacie aktivity:Psychológia a rozvoj osobnosti Organizačná a pracovná psychológia Manažment ľudských zdrojov Strategická komunikácia a negociácie Prezentačné a komunikačné zručnosti