pozadie
Posledná zmena: 29.07.2021

Kurz Psychológia výberového pohovoru pre HR

Názov modulu:Psychológia výberového pohovoru
Miesto realizácie kurzu:Konventná 6
811 03 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):149 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Ako profesionálne viesť výberový pohovor, aké druhy výberových pohovov existujú, ako vybrať toho správneho kandidáta a aká je validita jednotlivých techník výberu pri predpovedaní správania sa kandidáta na pracovisku? Aké techniky môžeme použiť pre identifikáciu kandidátov, ktorí budú podávať optimálny pracovný výkon Na školení si načrtneme najúčinnejšie možnosti overovania potrebných kompetencií kandidátov.

Obsah kurzu:

Druhy výberových pohovorov a rozdiely medzi nimi, výhody a nevýhody
Možnosti overovania kompetencií u kandidátov
Overenie silných a slabých stránok kandidáta a jeho osobnosti
Možnosti využitia psychodiagnostických metód
Praktický nácvik pohovoru, modelové situácie a spätná väzba
Organizačné údaje o kurze:ORG-01-F 2021
individuálne termíny - podľa požiadavky klienta
osobne alebo online
Poznámka k termínu realizácie:dohodou
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:www.akademiapsychologie.sk
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Eva Klanduchová
Telefón:+421918219639
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania
Adresa:Konventná 6, 81103 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania zastrešuje programy z rôznych oblastí psychológie a kontinuálneho vzdelávania. Našou víziou a poslaním je sprostredkovať klientom ‚evidence-based‘ prístupy a intervencie, prinášať najnovšie poznatky z oblasti starostlivosti o duševné zdravie a poskytovať kontinuálne vzdelávanie v oblasti psychológie, spoločenských vied, rozvoja osobnosti a wellbeing.
Vzdelávacie aktivity:Psychológia a rozvoj osobnosti Organizačná a pracovná psychológia Manažment ľudských zdrojov Strategická komunikácia a negociácie Prezentačné a komunikačné zručnosti