pozadie
Posledná zmena: 17.03.2022

Kurz Finančný plán – krok za krokom efektívnou tvorbou

Miesto realizácie kurzu:Online kurz
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Celá SR, Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):360 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Po absolvovaní tréningu budete:
 poznať čo obsahuje kvalitný finančný plán
 poznať základný postup tvorby finančnej projekcie
 vedieť ako si vypracovať vlastný finančný plán a ako ho správne prezentovať
Obsahová náplň:
1. Úvod, základná terminológia
2. Finančný plán – štruktúra, podklady k jeho zostaveniu
3. Tvorba finančného plánu
4. Analýza finančnej projekcie v praxi
5. Ako správne prezentovať finančný plán
6. Prezentácia finančného plánu, spätná väzba
7. Záver

Trvanie tréningu: 3 dni x 3 vyuč. hod.
Organizačné údaje o kurze:Online kurz
Dátum realizácie:01.03.2022 Poznámka k termínu realizácie:Otvára sa podľa záujmu. Bližšie informácie na tel. čísle 0951596292
Rozsah kurzu:9 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: - podnikatelia (začínajúci, existujúci) - pracovníci plánovacích a projektových oddelení - žiadatelia o cudzie finančné zdroje (napr. NFP z ÚPSVaR, úverové zdroje) - všetci záujemci o danú problematiku
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Marián Rusznyák, MBA
Telefón:+421907782315
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EDU.CO spol. s.r.o.
Adresa:Szakkayho 1, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie programy sú zamerané na: - programovanie a tvorbu webstránok - webdizajn - komunikačné školenia - predajné techniky - techniku administratívy - rozvoj osobnosti - manažérske kurzy