pozadie
Posledná zmena: 14.05.2024

Kurz Projektový manažment cez UPSVR ZADARMO

Miesto realizácie kurzu:Online kurz - celé SR
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Celá SR, Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):640 EUR
Poznámka k cene:Nezamestnaný aj zamestnaný - hradený kurz UPSVaR v rámci projektu Zručnosti pre trh práce
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Po absolvovaní tréningu budete:
 mať osvojenú základnú terminológiu z oblasti projektového manažmentu
 poznať základy plánovania, riadenia a kontroly projektu
 poznať čo obsahuje základná projektová dokumentácia, ako ju efektívne pripraviť a v praxi používať

Obsahová náplň:
1. Úvod do projektového manažmentu, základná terminológia
2. Projekt - charakteristika, ciele, príklady projektov
3. Projektový cyklus a jeho manažment
4. Plánovanie projektu
 Stanovenie SMART cieľov a úloh
 Metóda logického rámca (príklady tvorby)
 Hierarchická štruktúra činností (WBS)
 Organizácia projektu, projektový manažér a projektový tím
 Plánovanie času činností, míľniky projektu, Ganttove grafy
 Plánovanie prostriedkov a zdrojov
 Riziká projektu
5. Riadenie a kontrola projektu
6. Ukončenie a dokumentácia projektu
7. Softvérová podpora v projektovom riadení (vrátane využitia mobilných aplikácií)
8. Najčastejšie nedostatky projektov
9. Príprava projektového zámeru – riešenie príkladu
10. Plán ďalšieho osobného rozvoja
11. Záver

Trvanie kurzu: 10 dní x 4 vyučovacie hodiny / príp. 5 dní x 8 vyuč. hod. /
Organizačné údaje o kurze:Online kurz
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Dátum realizácie:08.07.2024 Poznámka k termínu realizácie:Otvára sa podľa záujmu a obsadenosti kurzu.
Bližšie informácie na tel. čísle 0951596292
Rozsah kurzu:40 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: - uchádzači o zamestnanie, kt. sa zaujímajú o danú problematiku (prípadne sa uchádzajú o pozíciu projektového manažéra) - projektoví manažéri, členovia projektových tímov - pracovníci projektových oddelení a úsekov plánovania - vedúci pracovníci a zamestnanci, ktorí chcú získať informácie o projektovom manažmente - podnikatelia (začínajúci, existujúci) - všetci záujemci o danú problematiku
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Zuzana Šimonová
Telefón:+421 951 596 292
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EDU.CO spol. s.r.o.
Adresa:Szakkayho 1, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie programy sú zamerané na: - programovanie a tvorbu webstránok - webdizajn - komunikačné školenia - predajné techniky - techniku administratívy - rozvoj osobnosti - manažérske kurzy