pozadie
Posledná zmena: 14.05.2024

Kurz Personalistika a mzdové účtovníctvo cez UPSVaR zdarma

Názov modulu:Personalistika a mzdové účtovníctvo
Miesto realizácie kurzu:Online kurzy v rámci celej SR
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Celá SR, Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):326.4 EUR
Poznámka k cene:Nezamestnaný aj zamestnaný - hradený kurz UPSVaR v rámci projektu Zručnosti pre trh práce
Popis akreditácie:Akreditovaný kurz MŠ Školstva, vedy, výskumu a športu SR. Číslo akreditácie vzdelávacie programu 3593/2020/121/3
Dátum vydania akreditácie:10.12.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:1. Pracovno-právne vzťahy:
účastníci pracovno-právnych vzťahov: zamestnanci, zamestnávatelia; pracovný pomer: vznik, zmena a zánik, povinnosti zúčastnených strán pri vzniku, zmene a zániku pracovného pomeru, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pracovný čas a doba odpočinku, dovolenka;

2. Odmeňovanie:
mzda a mzdové zvýhodnenia, odstupné a odchodné, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, prekážky v práci a náhrada mzdy, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti, splatnosť mzdy a výplata mzdy;

3. Zdravotné poistenie:
platitelia poistného, povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, tlačivá a vykazovanie, vymeriavací základ, sadzby a výpočet poistného, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia;

4. Sociálne poistenie:
platitelia poistného, povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, tlačivá a vykazovanie, vymeriavací základ, sadzby a výpočet poistného;

5. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti:
zamestnanec na daňové účely, zamestnávateľ ako platiteľ dane, príjmy zo závislej činnosti zamestnanca, výpočet preddavkov na daň, sadzby dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus, daňové tlačivá, ročné zúčtovanie dane;

6. Sociálny fond a jeho použitie:
tvorba sociálneho fondu, realizácia podnikovej sociálnej politiky prostredníctvom sociálneho fondu;

7. Dokumentácia:
personálna a mzdová dokumentácia; osobný spis zamestnanca; registratúra;

8. Odpočítateľné položky základu dane:
oznamovanie nároku odpočítateľných položiek, mesačné odpočítateľné položky, odpočítateľné položky uplatňované v ročnom zúčtovaní; príklady, výpočty;

Viac info o kurze priamo na linku:
https://edu-co.sk/personalistika-a-mzdove-uctovnictvo/
Organizačné údaje o kurze:- kurz je vedený prezentačnou formou
- je možnosť sa prihlásiť aj na dištančnú formu cez Skype
- kurz sa otvára priebežne celý rok
- absolvent získava certifikát + materiály v cene
Dátum realizácie:22.07.2024 Poznámka k termínu realizácie:Otvára sa podľa záujmu a obsadenosti kurzu.
Rozsah kurzu:64 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Beáta Priščáková
Telefón:+421 950 426 310
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EDU.CO spol. s.r.o.
Adresa:Szakkayho 1, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie programy sú zamerané na: - programovanie a tvorbu webstránok - webdizajn - komunikačné školenia - predajné techniky - techniku administratívy - rozvoj osobnosti - manažérske kurzy