pozadie
Posledná zmena: 22.02.2021

Kurz Kurz odbornej spôsobilosti pre SBS typ "S"

Miesto realizácie kurzu:Školiace zariadenie :
Experience Group s.r.o.
Priemyselná č. 85/2
949 05 Nitra – Horné Krškany

tel. kontakt : +421 905 659 835
email: [email protected], [email protected]
Kurz sa poskytuje: Nitra
Cena kurzu (cena s DPH):159 EUR
Poznámka k cene:Kurz je možné pre nezamestnaných uhradiť cez UPSVAR program Repas.
Popis akreditácie:Akreditácia Ministerstvom vnútra SR pod č. PPZ-B-2-009/2019-AKR
Dátum vydania akreditácie:26.04.2019
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Akreditovaný kurz obsahuje prednášky týkajúce sa právnych predpisov, kriminalistiky, taktiku a techniku vykonávania zásahov a riešenia krízových situácií, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej prípravy, taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenia krízových situácií, prednášky k poskytovaniu prvej pomoci.
Organizačné údaje o kurze:Kurz prebieha dištančnou formou (on-line), počas 10 pracovných dní od 8.00 - 14.30 hod. Cena kurzu je 159 EUR, vrátane študijných materiálov. Pre absolvovanie kurzu Vám stačí pripojenie na internet, počítač, tablet alebo telefón. Naši lektori Vám vysvetlia učivo, pripravia na skúšky a zodpovedajú Vaše otázky k danej problematike. Po absolvovaní kurzu Vám vydáme Osvedčenie, ktoré Vás oprávňuje pracovať do doby, kým skončia opatrenia v súvislosti s pandémiou. Skúšky sa konajú našom školiacom stredisku v Nitre.
Dátum realizácie:22.03.2021
Rozsah kurzu:78 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Mário Kopček
Telefón:+421905659835
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EXPERIENCE GROUP s.r.o.
Adresa:Cabaj 1514, 95117 Cabaj-Čápor
Informácie o spoločnosti:Naša spoločnosť Experience Group s.r.o. na základe udelenej akreditácie Ministerstvom vnútra SR pod č. PPZ-B-2-009/2019-AKR vykonáva odbornú prípravu typu „S“ a typu „P“ na získanie preukazu odbornej spôsobilosti pre záujemcov o prácu v SBS.
Vzdelávacie aktivity:Odborná príprava typu „S“ a typu „P“ na získanie preukazu odbornej spôsobilosti pre záujemcov o prácu v SBS, odborná príprava na získanie zbrojného preukazu, praktický výcvik streľby z krátkych a dlhých guľových zbraní.