pozadie
Posledná zmena: 25.02.2021

Kurz Príprava a riadenie projektov ONLINE

Miesto realizácie kurzu:ONLINE kurz
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):280 EUR
Poznámka k cene:V prípade, že kurz absolvuje 2 a viac účastníkov z jednej organizácie, majú 20% zľavu z ceny kurzu.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Chcete v najbližších rokoch financovať svoje zámery z externých zdrojov? Orientujete sa v iniciatívach a plánovanom financovaní z eurofondov, grantov a dotácií? Absolvujte on-line interaktívny vzdelávací program, ktorý ponúka potrebné vedomosti z oblasti projektového manažmentu a praktické skúsenosti z prípravy a implementácie projektov. Zároveň poskytne informácie o dostupných možnostiach financovania projektových zámerov. Kurz je postavený na stručnej prezentácii teórie, jej aplikácii v praxi na konkrétnych príkladoch a následnom využití informácií na konkrétnych projektových zadaniach.
Cieľom programu je:
• osvojiť si princípy projektového myslenia a možnosti ich využitia v profesijnom i osobnom rozvoji
• zlepšiť kvalitu prípravy a implementácie projektov
• zvýšiť absorpciu eurofondov na Slovensku
Organizačné údaje o kurze:Kurz má 20 hodín a prebieha 5 dní v týždni, vždy od 9:00 do 13:00 hod. Minimálny počet účastníkov v jednej skupine je 10. Za účelom cvičení budú účastníci rozdelení do pracovných skupín. Absolvovanie kurzu bude potvrdené udeleným certifikátom o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Je možné organizovať on-line kurz aj pre uzavretú skupinu účastníkov so zameraním na konkrétny program. V prípade potreby poskytneme aj on-line mentoring pri príprave projektovej žiadosti.
Dátum realizácie:22.03.2021 Poznámka k termínu realizácie:22.3. - 26.3.2021
V prípade záujmu o absolvovanie on-line kurzu vyplňte prihlášku spolu s informáciami o Vašom projektovom zámere. https://ainova.sk/education/priprava-a-riadenie-projektov-online/
Prosím pošlite nám prihlášku do 15. marca 2021.
Rozsah kurzu:20 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zuzana Štefániková
Telefón:+421244970453
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Academia Istropolitana Nova
Adresa:Prostredná 47/a, 900 21 Svätý Jur
Informácie o spoločnosti:AINova sa venuje celoživotnému vzdelávaniu, najmä vzdelávaniu dospelých. Poslaním inštitúcie je poskytovať konzultácie a služby vedúce k rozvoju osobných a inštitucionálnych kapacít v oblasti európskych záležitostí a regionálneho a miestneho rozvoja. Inštitúcia presadzuje spoluprácu v rámci Európy s dôrazom na zachovanie a rozvoj jej kultúrneho dedičstva.
Vzdelávacie aktivity:Predsedníctvo SR v Rade EÚ Špecializovaný jazykový kurz Eurospeak Príprava na konkurzy EPSO Príprava a riadenie projektu Strategické plánovanie miestneho rozvoja Valorizácia kultúrneho a prírodného dedičstva v miestnom rozvoji Manažovanie lokalít Svetového dedičstva UNESCO Správa bytového fondu na Slovensku Jazykové kurzy