pozadie
Posledná zmena: 11.01.2021

Kurz KOMPAS+ Java programátor ONLINE

Miesto realizácie kurzu:Dištančne - online
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):979.20 EUR (816.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Školenie je určené záujemcom, ktorí sa chcú naučiť programovať v prostredí Java od úplných základov až po úroveň Junior Developera (vhodnú pre programátorské spoločnosti).

Školenie pozostáva z nasledujúcich častí:

Základy algoritmizácie: Vývojové diagramy, štruktúry algoritmov, algoritmizácia
Programovací jazyk Java: objektovo orientované programovanie, triedy, objekty, typy, operátory, interface, logovanie
Databázy SQL: koncept databáz, nastavenie operácií, DML a DDL jazyky
Cvičný projekt

Obsah kurzu:
Základy algoritmizácie

Databázy SQL• Relačný dátový model a návrh relačnej databázy• Databázový systém MySQL• Klasifikácia databázových jazykov. SQL – DDL, DML• Agregačné funkcie a výpočty v tabuľkách• Pohľadové tabuľky – VIEW• Výber z viacerých tabuliek naraz• Bezpečnosť databázových systémov, ochrana dát• Architektúra klient-server

Programovací jazyk Java: základy• Úvod do programovacieho jazyka Java• Základy jazyka Java• Riadenie toku programu• Objektovo orientované programovanie• Použitie základných tried jazyka

Java Programovací jazyk Java: mierne pokročilý• Objektovo orientované programovanie• Výnimky• JDBC - spracovanie SQL v jazyku Java • Programovanie grafických aplikácii v Java Swing • Vstupno - výstupné operácie – Java I/O• Vlákna Cvičný projekt
Organizačné údaje o kurze:Školenie má rozsah 136 hod. a je organizované online formou, zvyčajne ako poldňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom. Priebeh školenia je zacielený na to, aby sa v dostupnom čase prebrali potrebné témy, vrátane ich praktického odskúšania na príkladoch z praxe. Účastníci online vzdelávania môžu priamo klásť otázky lektorovi a komunikovať s ním ako aj s ostatnými účastníkmi naživo v reálnom čase. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov.

Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.
Dátum realizácie:22.02.2021
Rozsah kurzu:136 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Janka Porhinčáková Hudáková, MBA
Telefón:+421917333017
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ELCT, s.r.o.
Adresa:Gemerská 3, 04011 Košice
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ELCT, s.r.o. je silným partnerom pre vzdelávanie a projekty. Našim cieľom je ponúknuť klientom profesionálne a komplexné vzdelávacie a poradenské služby: odborné školenia v oblasti informačných technológií, soft-skills a manažmentu, oficiálne akreditované vzdelávanie pre učiteľov a školy, renomované medzinárodné priemyselné certifikácie, prípravu, riadenie a implementáciu vzdelávacích projektov.

Ponúkané služby:
• Široké portfólio školení z oblasti informačných (digitálnych) technológií pre rôzne skupiny používateľov (začiatočníci, pokročilí používatelia a špecialisti hľadajúci prehĺbenie a rozšírenie svojich zručností), soft-skills, projektového manažmentu, procesného riadenia, jazykov a odborné školenia pre učiteľov, vrátane kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
• Certifikácia zručností v oblasti informačných technológií, financií, zdravotníctva a osobnostných zručností prostredníctvom medzinárodne uznávaných certifikačných systémov svetových agentúr Pearson VUE, Android ATC, Certiport, ECDL a Eco-C®.

Ako autorizovaný vzdelávací partner ponúkame oficiálne školenia:
• Linux LPI
• Android ATC
• Cisco

Klient u nás nájde kvalitu, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilitu a inovatívnosť.

Absolvujte u nás rekvalifikačný kurz preplácaný Úradom práce z programov RE-PAS alebo KOMPAS+. Bezplatné kurzy, pre pracovné pozície žiadané firmami, v praxi otestované. Možnosť preplatenia cestovného.
Vzdelávacie aktivity:Ponuka kurzov ZÁKLADNÉ KURZY: • Práca s počítačom, Microsoft Word, Excel, PowerPoint • Pokročilé využitie počítača • Komunikačné a sociálne zručnosti • Angličtina pre administratívu ŠPECIALIZOVANÉ IT KURZY vhodné pre tých záujemcov, ktorí majú základné počítačové zručnosti a základy anglického jazyka. • Expert počítačových sietí • Junior SAP administrátor • Programátor – Developer Java • Správca systémov Linux • IT angličtina