pozadie
Posledná zmena: 11.01.2021

Kurz Profesíjna seniorita alebo ako byť dlhodobo úspešný v profesijnom i osobnom živote

Miesto realizácie kurzu:Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):360 EUR (300.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:1. PROFESIJNÉ CIELE (4 hod.)
Silné a slabé stránky,
práca a voľný čas,
očakávania v oblasti kariéry,
význam cieľov v živote – interaktívna metóda.
2. PODPORA PROFESIJNÉHO ROZVOJA (4 hod.)
Význam učenia sa nových vecí,
zvládanie zmien,
pracovné a profesijné zmeny – interaktívna metóda.
3. PODPORA PRACOVNÉHO VÝKONU (4 hod.)
Pracovné úlohy v organizácii,
pracovný kolektív,
význam sociálnej siete v práci – interaktívna metóda.
4. PODPORA DUŠEVNEJ A PRACOVNEJ POHODY (4 hod.)
Varovné signály stresu a syndróm vyhorenia,
manažment času,
životný štýl,
obsah práce a s ním spojené očakávania – interaktívna metóda,
vytvorenie osobného akčného plánu .
CIELE PROGRAMU
Rozvíjať zručnosti pre riadenie kariéry,
rozvíjať schopnosť zvládať zmeny,
podporiť účastníkov pri plánovaní cieľov a riešení kariérnych otázok,
podporiť duševnú pohodu a pokračovanie ich kariéry,
predchádzať syndrómu vyhorenia a depresii,
predchádzať predčasnému odchodu do dôchodku, hlavne z dôvodov psychických problémov,
posilniť postoj k celoživotnému vzdelávaniu,
podporiť účastníkov v úspešnom vykonávaní svojej práce.
NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY SKUPINOVEJ METÓDY
Posilnenie vnímania vlastnej výkonnosti,
osobná skúsenosť s vlastným výkonom,
sledovanie výkonu ostatných,
spätná väzba od ostatných,
emočný stav,
aktívne učenie,
navrátenie problému do skupiny,
príprava na neúspech.
ŠTUDIJNÉ ZRUČNOSTI NEVYHNUTNÉ PRE RIADENIE KARIÉRY
Rozpoznanie cieľov a problémov týkajúcich sa kariéry,
definovanie potrebných zručností a spôsobu ako dosiahnuť ciele a riešiť problémy,
precvičovanie potrebných zručností a správania,
rozpoznávanie problémov a prekážok,
definovanie riešení problémov a prekážok,
precvičovanie prekonávania problémov a prekážok.
Organizačné údaje o kurze:U závierka prihlášok: 18. február 2021
Dátum realizácie:25.02.2021
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PaedDr. Ilona Hegerová
Telefón:+421907133500
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
Adresa:Kutlíkova 17, 85102 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. je súkromná nezávislá spoločnosť. Sme profesionálny tím, ktorí pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000. Za tento čas sme si vybudovali vlastné zázemie a kvalitnú databázu odborníkov, lektorov, konzultantov – expertov z praxe. Máme zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO s cieľom trvale zlepšovať služby pre našich zákazníkov.
Vzdelávacie aktivity:Našim poslaním je ďalšie vzdelávanie dospelých a poskytovanie komplexných konferenčných služieb pre súkromný aj verejný sektor. Nosné vzdelávacie programy a produkty Balance Management sú realizované v spolupráci so zahraničnými partnermi. Špecializujeme sa na oblasť marketingu, obchodu, ľudských zdrojov a logistiky.