pozadie
Posledná zmena: 20.11.2020

Kurz KOUČ 104 hodín – Certifikovaný výcvik v koučingu

Miesto realizácie kurzu:Banská Bystrica
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Banská Bystrica
Cena kurzu (cena s DPH):2870 EUR (2.391.67 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Túžite sa posunúť v rámci vlastného sebarozvoja ? Chceli by ste nájsť odpovede na najdôležitejšie otázky vo vašom živote ? Chcete sa stať profesionálnym koučom ? Poďte do toho s nami !

Akreditovaný kurz KOUČ 104 hodín ponúka najvyššiu odbornú úroveň v koučingu. Zároveň vás podporíme k získaniu medzinárodných titulov ACC, PCC a MCC prostredníctvom certifikovaného výcviku v koučingu, mentoringov a praktického koučovania.
Organizačné údaje o kurze:KOMPLETNÝ BALÍK KOUČ 104 HODÍN ZAHŔŇA
Certifikát o absolvovaní kurzu akreditovaného ICF s možnosťou získania medzinárodných certifikátov /napr. ACC, PCC, MCC/
Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Certifikát Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod.
Logo Power Coaching Certified Coach, k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
Členstvo absolventov Power Coaching
10 mentoringov so splatnosťou 12 mesiacov od skončenia kurzu
Príprava na certifikáciu ACC /usmernenie pri vypracovaní žiadosti + príprava na test/
Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku
10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching
Učebný materiál a písacie potreby
Občerstvenie
INTENZÍVNY A SEMESTRÁLNY VÝCVIK
Výcvik možno absolvovať v intenzívnej forme - 12 dní po sebe
Výcvik možno absolvovať v semestrálnej forme - 6 dvojdňových modulov v trvaní cca 4 mesiace (medzi jednotlivými modulmi budú účastníci trénovať v pracovných skupinách, s konzultačnou podporou a spätnou väzbou od skúsených koučov)
VÝCVIKOM KOUČ 104 HODÍN ABSOLVENTI NADOBUDNÚ:
Prax v life koučingu, business koučingu, executive koučingu, dokonca aj v tímovom koučingu
Schopnosť využívať 11 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu
Schopnosť samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia
Využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti
Schopnosť presvedčiť na základe dôvery
Schopnosť definovania očakávanych kvalitatívnych a kvantitatívnych výstupov
Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenia sebareflexie v rámci koučovacieho procesu
KURZ JE VHODNÝ PRE TÝCH, KTORÍ
Chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou
Chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC).
Majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší...
Majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja.
OBSAH VÝCVIKU KOUČ 104 HODÍN

Výcvik tvorí 70% prax a 30% teória
Rozdielne školy koučingu
Solution focuse koučing a Self koučing
Cieľ koučingu - pozitívny, aktívny, etický
Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF /11 kompetencií kouča/
Aplikácia koučingu v rôznych profesiách
Praktické ukážky koučingu
Koučingový proces a techniky efektívnej komunikácie
Koučingový rozhovor a silné otázky
Aktívny a pasívny jazyk
Komunikačné kanály
Jednoduché a pokročilé metódy na individuálny koučing
Základné metódy pre business koučing
Proces kontroly a zodpovednosť kouča
Samotné koučovanie s prítomnosťou kouča
ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA
Záverečná skúška sa uskutoční v posledný deň výcviku, pred 3 člennou komisiou
Skúška pozostáva z vedomostí, ktoré získate priamo na kurze
Priebeh skúšky: 1. časť: písomná / test, 2. časť: ústna / koučingový rozhovor
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Intenzívny kurz Online: 21.11.2020 - 01.12.2020
Intenzívny kurz Online: 30.01.2020 - 10.02.2020
Intenzívny kurz Bratislava: 07.03.2020 - 18.03.2020
Intenzívny kurz Banská Bystrica: 18.04.2020 - 29.04.2020

Kurz je špecificky rozdelený do jednotlivých etáp počas 12 dní, pričom posledný deň uzatvárame záverečnou skúškou.

CENA

4100,00 Eur s DPH a z toho:
Zľava 30% pre študentov a absolventov psychológie
Zľava 70% pre nezamestnaných
Skupinové zľavy pre firmy
Zľava 25 % vždy do 2. mesiaca pred začiatkom kurzu
Zľava 15 % vždy do 1. mesiaca pred začiatkom kurzu
Možnosť platby na splátky
Aktuálne programy úradov práce – napr. program REPAS, REPAS+, KOMPAS+
- možnosť preplatenia celého výcviku
- možnosť získania finančného príspevku cez úrad práce až do výšky 600, Eur
- zľava cca 70% pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce

Kurz je možné absolvovať aj formou ONLINE.

Kompletné informácie a podmienky súvisiace s výcvikom KOUČ 104 hod. nájdete tu:
https://www.powercoaching.sk/certifikovany-vycvik-kouc-104-hodin/

Ak máte otázky, prosím kontaktujte nás na: [email protected] alebo 0948 168 011

Každý človek je jedinečný a jedinečné sú aj jeho predstavy o úspechu. Úspešní ľudia robia veci inak, myslia inak o sebe, o svojom živote. Každý je expertom na svoj vlastný život a odpovedať na najdôležitejšie otázky života, si najlepšie vie každý sám.

Viete, čo v živote chcete dosiahnuť a kde chcete byť ? Zamyslite sa a vyberte jeden úspech, ktorý ste dosiahli a ste naňho hrdí. Komu ste vďační za svoj úspech ? Pozrite sa na súčasnú situáciu a zhodnoťte, kde sa nachádzate, či ste spokojní alebo sa chcete posunúť ďalej ? Investujte do seba a žite vlastný sen každým dňom ! My vám pomôžeme nájsť cestu a privedieme vás tam, kde by ste chceli byť.

TEŠÍME SA NA VÁS !

Partner podujatia: StartitUP a Meeto
Foto zdroj: www.unsplash.com
Dátum realizácie:18.04.2021 Poznámka k termínu realizácie:08:00
Rozsah kurzu:12 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Silvia Langermann, ACC
Telefón:+421948168011
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Power Coaching s. r. o.
Adresa:Mierová 56, 83152 Bratislava