pozadie
Posledná zmena: 21.12.2020

Kurz Základy podnikania – ako začať

Miesto realizácie kurzu:Prezenčne - podľa dohody
Online - Webináre
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):360 EUR (300.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Podľa dohody a počtu účastníkov
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený pre osoby ktoré sa rozhodujú pre podnikanie, založenie si živnosti, respektívne právneho subjektu
Obsah:
1. Podnikanie, jeho formy, obavy a strach verzus čo ma baví a čo robím rád
2. Poslanie, vízia, ciele, stratégia, organizácia podnikania
3. Produktové portfólio, podnikateľský plán, základy plánovania, rozpočty, kalkulácie.
4. Základy ekonomiky, druhy a možnosti účtovania, dane a poplatky
5. Taktika, činnosti, aktivity, rituály sebariadenia
6. Výsledky, efektivita, účinnosť podnikania
7. Zlepšovanie, zmena cieľov
8. Záverečná skúška-prezentácia podnikateľských zámerov účastníkov
Organizačné údaje o kurze:Kurz je organizovaný podľa potrieb a časových možností po dohovore s objednávateľom.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody
Rozsah kurzu:100 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Pavol Kmeť
Telefón:+421903224050
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BKS Úspech, s.r.o.
Adresa:Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava