pozadie
Posledná zmena: 21.12.2020

Kurz Manažment ľudských zdrojov

Miesto realizácie kurzu:Prezenčne - podľa dohody
Online - Webináre
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):270 EUR (225.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Podľa dohody a počtu účastníkov
Popis akreditácie:Akreditácia vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania č. POA 1756/2020/126/1, vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dátum vydania akreditácie:23.09.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Modulový vzdelávací program vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu a prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti.
Názvy modulov:
1. Získavanie a výber nových zamestnancov
2. Firemná kultúra a jej optimalizácia
3. Motivácia zamestnancov
4. Hodnotenie zamestnancov
5. Kolektívne vyjednávanie
Organizačné údaje o kurze:Kurz je organizovaný podľa potrieb a časových možností po dohovore s objednávateľom.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody
Rozsah kurzu:120 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Pavol Kmeť
Telefón:+421903224050
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BKS Úspech, s.r.o.
Adresa:Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava