pozadie
Posledná zmena: 21.12.2020

Kurz Líniový manažér v strojarskej výrobe

Miesto realizácie kurzu:Prezenčne - podľa dohody
Online - Webináre
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):450 EUR (375.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Podľa dohody a počtu účastníkov
Popis akreditácie:POA 1756-2020-67-1, vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dátum vydania akreditácie:23.09.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Modulový vzdelávací program vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu a prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon manažérskej činnosti.
Názvy modulov:
1. 5S - čistota a bezpečnosť na pracovisku
2. Ergonómia práce, pohybové a časové analýzy
3. Opatrenia zvyšujúce spoľahlivosť pracoviska
4. Vizualizácia pracoviska a štandardizácia práce
5. Tvorba kontinuálneho materiálového toku
6. Implementácia vyrovnaného ťahového systému
7. Výber a hodnotenie pracovníkov
8. Príprava a vedenie hodnotiacich rozhovorov
9. Environmentálna gramotnosť
10. Systémy a štandardy kvality
Organizačné údaje o kurze:Kurz je organizovaný podľa potrieb a časových možností po dohovore s objednávateľom.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa dohody
Rozsah kurzu:100 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Pavol Kmeť
Telefón:+421903224050
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:BKS Úspech, s.r.o.
Adresa:Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava