pozadie
Posledná zmena: 25.08.2023

Kurz Office Advanced Academy (s KOMPAS+ ZDARMA)

Miesto realizácie kurzu:Výuka prebieha dištančnou formou (t.j. online), takže nie je podstatné kde vo svete sa aktuálne nachádzate :-)
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Rakúsko (Austria), Chorvátsko (Croatia), Česko (Czech Republic), Nemecko (Germany), Maďarsko (Hungary), Poľsko (Poland), Slovinsko (Slovenia), Veľká Británia (UK), Ostatné
Cena kurzu (cena s DPH):362.24 EUR
Poznámka k cene:Bezplatne pre klientov ÚPSVaR cez projekt KOMPAS
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:MICROSOFT EXCEL
01. Prvé spustenie programu
02. Práca so súbormi
03. Najčastejšia práca s hárkami
04. Tabuľky
05. Jednoduché vzorce a funkcie
06. Formátovanie tabuliek
07. Dáta v tabuľke
08. Úvod do grafov
09. Kontrola pred tlačou a samotná tlač dokumentu
10. Nastavenie pracovného prostredia
11. Možnosti kopírovania dát
12. Pokročilé formátovanie a štýly
13. Práca s veľkým objemom dát v rámci tabuliek
14. Práca s grafmi a diagramami
15. Náhľad pred tlačou a samotná tlač dokumentu
16. Prehľad pokročilejších nástrojov

MICROSOFT WORD
01. Všeobecný prehľad v rámci aplikácie Microsoft Word
02. Práca s textom
03. Formátovanie písma a odsekov
04. Nastavenie parametrov strany
05. Práca s tabuľkami
06. Náhľad dokumentu pred tlačou a samotná tlač dokumentu
07. Šablóny a exportovanie dát
08. Pokročilé formátovanie textu a odsekov
09. Používanie štýlov
10. Vyhľadávanie a zámena hodnôt
11. Používanie tabulátorov
12. Tabuľky (vytvorenie a konfigurácia)
13. Vkladanie obrázkov a grafov
14. Používanie nástrojov

MICROSOFT POWERPOINT
01. Úvod do programu Powerpoint
02. Vytváranie a konfigurácia prezentácií
03. Formátovanie jednotlivých slajdov
04. Proces vkladania nových slajdov
05. Práca s objektami v rámci prezentácie
06. Možnosti zobrazenia snímok
07. Tlač prezentácie
08. Pokročilý návrh prezentácie
09. Vytvorenie osnovy
10. Vzhľad prezentácie
11. Objekty a pokročilá práca s nimi
12. Nástavenie a príprava prezentácie
13. Spustenie prezentácie
14. Správa prezentácií
15. Export prezentácie
Organizačné údaje o kurze:Kurz prebieha online, t.j. nepotrebujete nikam dochádzať, všetko sa nahráva. V prípade neúčasti si môžete výuku pozrieť aj zo záznamu. Počas kurzu budete mať prístup do nášho vzdelávacieho portálu, kde sme pre vás pripravili viac ako 100 zaujímavých zadaní a 64 testov. Svoje nadobudnuté vedomosti si precvičíte v rámci tímového projektu.
Dátum realizácie:18.09.2023 Poznámka k termínu realizácie:Akadémiu spúšťame pravidelne každý mesiac počas celého roka.
Rozsah kurzu:64 h.
Doplňujúce informácie:Nepotrebujete mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s aplikáciami v rámci balíka Office, aby ste náš kurz úspešne zvládli. Očakávame, že ovládate základy práce s počítačom. Všetko ostatné vás od základov naučíme. BONUS Každý úspešný absolvent kurzu od nás získava cenný darček a to lifetime licenciu na program Microsoft Office Professional 2021 PLUS v hodnote viac ako 500 Eur.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Lukáš Lipták
Telefón:+421 903 633 377
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Smarty Academy n.o.
Adresa:E. F. Scherera 4799/34, 921 01 Piešťany
Informácie o spoločnosti:Smarty Academy je vzdelávacia inštitúcia, ktorá vznikla za účelom poskytovania vzdelávacej služby pre bežných občanov Slovenskej republiky. Našimi študentami sú absolventi stredných a vysokých škôl, zamestnaní a aj nezamestnaní občania.
Vzdelávacie aktivity:Zameriavame sa hlavne na dištančné a prezenčné IT kurzy, ktoré študentov priprava do zamestnania na konkrétnu IT pozíciu.