pozadie
Posledná zmena: 22.07.2023

Kurz Automation Tester Academy (s KOMPAS+ ZDARMA)

Miesto realizácie kurzu:Výuka prebieha dištančnou formou (t.j. online), takže nie je podstatné kde vo svete sa aktuálne nachádzate :-)
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov
Cena kurzu (cena s DPH):672 EUR
Poznámka k cene:Bezplatne pre klientov ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:1. Úvod do automatizovaného testovania
2. Predstavenie viacerých nástrojov a frameworkov
3. Inštalácia a konfigurácia Javy a vývojového prostredia
4. Základy programovacieho jazyka Java
5. Buildovací nástroj Maven
6. Verzionovací nástroj Git
7. Základy vývoja webových aplikácií HTML, CSS a Javascript
8. Testovanie RESTových služieb pomocou nástroja Postman
9. Testovanie SOUPových služieb pomocou nástroja SoupUI
10. Základy Performance testingu JMeter
11. Základy Jazyka SQL
12. Predstavenie nástroja Selenium IDE
13. Integrácia WebDrivera a vývojového prostredia
14. Vývoj pokročilých testov - Selenium
15. Základy BDD a nástroj Cucumber
16. Ako na UI testy pomocou nástroja Selenide
17. Predstavenie testovacieho frameworku Appium
18. Pokročilé testy na meranie výkonnosti a generovanie záťaže
Organizačné údaje o kurze:Kurz prebieha online, t.j. nepotrebujete nikam dochádzať, všetko sa nahráva. V prípade neúčasti si môžete výuku pozrieť aj zo záznamu. Počas kurzu budete mať prístup do nášho vzdelávacieho portálu, kde sme pre vás pripravili viac ako 100 zaujímavých zadaní a 64 testov. Svoje nadobudnuté vedomosti si precvičíte v rámci tímového projektu.
Dátum realizácie:17.07.2023 Poznámka k termínu realizácie:Akadémiu spúšťame pravidelne každý mesiac počas celého roka.
Rozsah kurzu:96 h.
Doplňujúce informácie:Nepotrebujete mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s testovaním softvéru a dokonca ani programovaním, aby ste náš kurz úspešne zvládali. Očakávame, že ovládate základy práce s počítačom. Všetko ostatné vás od základov naučíme.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Lukáš Lipták
Telefón:+421 903 633 377
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Smarty Academy n.o.
Adresa:E. F. Scherera 4799/34, 921 01 Piešťany
Informácie o spoločnosti:Smarty Academy je vzdelávacia inštitúcia, ktorá vznikla za účelom poskytovania vzdelávacej služby pre bežných občanov Slovenskej republiky. Našimi študentami sú absolventi stredných a vysokých škôl, zamestnaní a aj nezamestnaní občania.
Vzdelávacie aktivity:Zameriavame sa hlavne na dištančné a prezenčné IT kurzy, ktoré študentov priprava do zamestnania na konkrétnu IT pozíciu.