pozadie
Posledná zmena: 22.01.2021

Kurz Kurz montáže klimatizácie

Miesto realizácie kurzu:Stredné Slovensko
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):850 EUR (708.33 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Doklad o overní odborných vedomostí vydaný podľa §16 ods. 1., pís. c) zákona 124/2006 Z.z. Na činnosť Oprava, rekonštrukcia vyhradeného technického zariadenia plynového podľa §18 vyhlášky č.508/2009 Z.z.
Dátum vydania akreditácie:20.12.2016
Získaný certifikát:Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav podľa zákona č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 7)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení plynových - klimatizácie, plynové zariadenia a chladiace zariadenia. Médium: zemný plyn, propán bután. Pre Bi médium chladiace médiá. Montáž klimatizačných zariadení, oprava, servis, diagnostika.

Účastníci kurzu získajú základné vedomosti fungovania klimatizačných a chladiacich jednotiek. Prehľad a rozdelenie podľa značiek, ich špecifiká a správne použitie v konkrétnom priestore. Získajú komunikačné zručnosti so zákazníkom, na čo si dávať pozor pri obhliadke, ktoré zariadenie je najvhodnejšie a ako vypracovať cenovú ponuku. Vysvetlíme, ktoré certifikáty a aké kroky sú nevyhnutné k práci klimatizéra.
Získajú praktické zručnosti správneho montovania klimatizačných jednotiek, diagnostikovanie porúch, postup pri ich opravách a následné servisovanie zariadení s použitím správnej chémie. Ukážeme si najčastejšie chyby pri inštalácii, aké náradie používať, na čo si dávať pozor.
Praktickými ukážkami a následne samostatne si vyskúšajú pertlovanie, spájanie potrubia, či zváranie ako aj samotnú montáž klimatizačného zariadenia.
Školenie bude ukončené testom získaných vedomostí a praktickou skúškou. Po úspešnom absolvovaní získa účastník Certifikát: "Doklad o overení odborných vedomostí", ktorý ho oprávňuje na činnosť: "Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Organizačné údaje o kurze:Predpokladané miesto školenia stredné Slovensko v kongresovom hoteli s ubytovaním. Dĺžka trvania školenia 3 dni/2 noci. Začiatok školenia 9:00h ráno, koniec školenia na tretí deň 12:00h.
Školenie sa organizuje podľa počtu účastníkov.
Dátum realizácie:16.03.2021 Poznámka k termínu realizácie:Kurz je trojdňový od 16.3.2021-18.3.2021
Termín realizácie školenia je orientačný vzhľadom k aktuálnej politickej situácii ovplyvnej pandémiou Covid19.
Rozsah kurzu:20 h.
Doplňujúce informácie:Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení plynových - klimatizácie, plynové zariadenia a chladiace zariadenia. Médium: zemný plyn, propán bután. Pre Bi médium chladiace médiá. Montáž klimatizačných zariadení, oprava, servis, diagnostika.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Martina Kádeková
Telefón:+421948553501;+421911700070
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:KOCUR, s.r.o.
Adresa:Košúty 621, 92509 Košúty
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť KOCUR, s.r.o. je špecialista na predaj, montáž, servis a revízie klimatizácií, chladiarenských zariadení, rekuperačných jednotiek, čističiek vzduchu.
Vzdelávacie aktivity:Ponúkame odborné vyškolenie uchádzačov o prácu klimatizéra. Vyškolíme od základov fungovania klimatizačných a chladiacich jednotiek krok po kroku od komunikácie so zákazníkom cez obhliadku, výberu vhodného klimatizačného zariadenia, vypracovania cenovej ponuky k samotnej montáži a následného servisu až po opravy, poruchy a postup pri diagnostikovaní. Naučíme správne montovať klimatizačné zariadenie, vysvetlíme najčastejšie chyby pri inštalácií. Praktickými ukážkami naučíme alebo zdokonalíme klimatizérov v pertlovaní, spájaní potrubia či zváraní. Poskytneme následnú podporu pre získanie potrebných certifikátov k práci klimatizéra.