pozadie
Posledná zmena: 11.01.2021

Kurz Marketingový špecialsita INOVOVANÝ

Miesto realizácie kurzu:Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):1680 EUR (1.400.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Zľava (klienti Intenzívy/TCG, člen ZOCR) - 1 390 EUR bez DPH, 1512 EUR s DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:1. Úvod do marketingu, Marketingové plánovanie, Analýza makroprostredia
2. Analýza trhu, Analýza chovania zákazníka
3. Segmentácia a umiestňovanie, Analýza konkurencie
4. Interná analýza, Náklady a kalkulácie
5. Marketingová stratégia, Cenová politika a riadenie cien
6. Produktová a sortimentná politika, Distribučná politika
7. Marketingová komunikácia, Reklama
8. Marketingová komunikácia v on-line prostredí
9. Marketingový výskum a jeho aplikácie
10. Zhrnutie, Záverečná prípadová situácia
Organizačné údaje o kurze:Uzávierka prihlášok: 9. merec 2021
Dátum realizácie:16.03.2021 Poznámka k termínu realizácie:16. marec 2021 - 19. máj 2021, 10 dní (5x 2 dni)
Rozsah kurzu:5 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PaedDr. Ilona Hegerová
Telefón:+421907133500
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
Adresa:Kutlíkova 17, 85102 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. je súkromná nezávislá spoločnosť. Sme profesionálny tím, ktorí pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000. Za tento čas sme si vybudovali vlastné zázemie a kvalitnú databázu odborníkov, lektorov, konzultantov – expertov z praxe. Máme zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO s cieľom trvale zlepšovať služby pre našich zákazníkov.
Vzdelávacie aktivity:Našim poslaním je ďalšie vzdelávanie dospelých a poskytovanie komplexných konferenčných služieb pre súkromný aj verejný sektor. Nosné vzdelávacie programy a produkty Balance Management sú realizované v spolupráci so zahraničnými partnermi. Špecializujeme sa na oblasť marketingu, obchodu, ľudských zdrojov a logistiky.