pozadie
Posledná zmena: 14.09.2020

Kurz Odborná príprava SBS preukaz typu S a P

Miesto realizácie kurzu:Odbojárov 294, 955 01 Tovarníky
Kurz sa poskytuje: Topoľčany
Cena kurzu (cena s DPH):190 EUR (158.33 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Akreditovaná osoba pre odbornú prípravu a poradenstvo v oblasti súkromnej bezpečnosti
Dátum vydania akreditácie:16.11.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz obsahuje: prednášky týkajúce sa právnych predpisov, kriminalistiky, taktiku a techniku vykonávania zásahov a riešenia krízových situácií, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej prípravy, praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenia krízových situácií, prednášky a praktické cvičenia na poskytovanie prvej pomoci.
Organizačné údaje o kurze:Kurz sa koná v pracovných dňoch od 6:00 hod do 14:25 hod. na ulici Odbojárov 294/10 Tovarníky
Rozsah kurzu:78 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Karol Smatana
Telefón:+421903492976
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:KARO Slovakia s.r.o.
Adresa:Odbojárov 294, 95501 Tovarníky