pozadie
Posledná zmena: 07.09.2020

Kurz Programovanie

Názov modulu:Programovanie
Miesto realizácie kurzu:Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
Kurz sa poskytuje: Trnava
Cena kurzu (cena s DPH):10 EUR
Poznámka k cene:cena závisí od počtu uchádzačov
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Assembler X86 pre Windows (I. a II.)
Programovanie v jazyku C (I. a II.)
Programovanie v jazyku C++ (I. a II.)
Objektovo orientované programovanie v C++
Programovanie v Delphi (I. a II.)
Programovanie v jazyku Python (I. a II.)
Programovanie vo Windows API (I., II. a III.)
Programovanie v C# (I. a II.)
Programovanie v VB.NET (I. a II.)
Organizačné údaje o kurze:Školenie prebieha na pobočke v Trnave individuálnou formou alebo skupinovou, možnosť aj online výučby. Kurzy sa otvárajú počas celého roka.
Poznámka k termínu realizácie:Kurzy sa otvárajú priebežne počas celého roka.
Rozsah kurzu:50 h.
Doplňujúce informácie:Široký výber z oblasti programovania: Assembler X86 pre Windows (I. a II.) Programovanie v jazyku C (I. a II.) Programovanie v jazyku C++ (I. a II.) Objektovo orientované programovanie v C++ Programovanie v Delphi (I. a II.) Programovanie v jazyku Python (I. a II.) Programovanie vo Windows API (I., II. a III.) Programovanie v C# (I. a II.) Programovanie v VB.NET (I. a II.)
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Martina Wolemanová
Telefón:+421949484833
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:IJAV edu s.r.o.
Adresa:Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
Informácie o spoločnosti:Jazyková škola, vzdelávacia inštitúcia. Sprostredkovanie IT kurzov, kurzov účtovníctva, prekladateľská agentúra.
Vzdelávacie aktivity:Kurzy programovania/grafické programy/databázy/tvorba webových stránok a aplikácií, MS Office- Word, Excel, PowerPoint, Základy práce s PC, Kurz anglického jazyka- všetky úrovne/anglický jazyk v administratíve