pozadie
Posledná zmena: 06.09.2020

Kurz Chemické faktory používané na základných a stredných školách v rámci výučbového procesu

Miesto realizácie kurzu:Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Južná trieda – Seminárne miestnosti, 040 17 Košice – Barca – vstup z Barčianskej ulice alebo z Vozárovej ulice
Kurz sa poskytuje: Košice, Košice - okolie
Cena kurzu (cena s DPH):50 EUR
Poznámka k cene:bez DPH, spoločnosť nie je platcom DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený pre pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl, zodpovedných zamestnancov za prevádzku školy a všetkých, ktorí sú povinní plniť povinnosť zamestnávateľa v súlade s NV SR č. 355/2006 z.z. v znení neskorších predpisov.
Organizačné údaje o kurze:Školenie prezenčnou formou
Dátum realizácie:15.10.2020 Poznámka k termínu realizácie:Ďalší termín školenia je možný 26.11.2020
Rozsah kurzu:6 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Viera Rusňáková, PhD.
Telefón:+421903309211
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ViGeR s.r.o.
Adresa:Seňa, 04458 Seňa
Informácie o spoločnosti:Pracovná zdravotná služba pre práce zaradené do 2. kategórie, ktorá zabezpečuje aj vzdelávacie programy a školenia. Okrem toho zabezpečuje aj ďalšie služby akými sú revízie tlakových a plynových zariadení.
Vzdelávacie aktivity:vzdelávacie programy - Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami školenie - Zásady hygieny na pracovisku, chemické faktory používané pri čistení a dezinfekcii školenie -Chemické faktory používané na základných a stredných školách