pozadie
Posledná zmena: 07.10.2020

Kurz RePAS/Čašník - Servírka

Názov modulu:Čašník - Servírka
Miesto realizácie kurzu:Ing.Straku 821/4,05201, Spišská Nová Ves
Kurz sa poskytuje: Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Gelnica, Košice, Košice - okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves
Cena kurzu (cena s DPH):1580 EUR
Poznámka k cene:tento kurz je možné uhradiť cez UPSVAR program Repas. K tomu je potom hradené cestovné aj stravné
Popis akreditácie:Číslo akreditovaného programu: 3650/2019/118/1 vydalo Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu
Dátum vydania akreditácie:09.09.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent vzdelávacieho programu ovláda zásady BOZP a požiarnej ochrany, zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, predpisy HACCP, základné ekonomické a právne predpisy nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania, druhy a charakteristiku potravín a nápojov, ovláda základné zmyslové skúšky akosti potravín a nápojov a dodržiavania doby spotreby, receptúry a technologické postupy prípravy pokrmov a ich charakteristiku, kalkulácie a výpočty množstva spotreby surovín, základné užívanie výpočtovej techniky, odbornú terminológiu, zásady organizácie práce, strojové a technologické vybavenie a zariadenie prevádzok a ich využitie a ošetrenie, základné gastronomické pravidlá a zásady zostavovania jedálnych a nápojových lístkov. Vie uplatňovať predpisy o preberaní,reklamácii,výdaji a skladovaní surovín na prípravu nápojov, hospodárení so zvereným majetkom a hmotnej zodpovednosti, ovláda základné užívateľské práce s výpočtovou technikou. Vie vykonávať zmyslové skúšky v akosti surovín a tovarov, výpočty množstva spotreby surovín pre pripravené nápoje, používanie polotovarov, používanie pracovných strojov a zariadenia, ostatného inventáru, organizovanie práce v bežnej prevádzke a pri gastronomických akciách.
Organizačné údaje o kurze:Registrácia prebieha pomocou našej webovej stránky alebo emailom uvedeným v ponuke.
Poznámka k termínu realizácie:termí realizácie sa môže meniť podľa počtu uchádzačov a zosúladenia organizácie uchádzačov.
Rozsah kurzu:500 h.
Doplňujúce informácie:Po ukončení kurzu je možné hneď sa zaradiť do pracovného pomeru na Slovensku alebo aj v zahraničí a to v Rakúsku alebo v Nemecku. Vieme vám to zabezpečiť.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Martina Kočišová
Telefón:+421905314989
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:SUNWORK s.r.o.
Adresa:Ing.Straku 821/4, 05201 Spišska Nová Ves
Informácie o spoločnosti:Sunwork je mladá spoločnosť s inovatívnym prístupom k zákazníkom.Vieme našim klientom poradiť a uľahčiť život v zahraničí. Vrámci sprostredkovania práce sa venujeme najmä poziciám v oblasti hotelierstva a gastronómie.

So získaním prídavkov či vrátením dane dokážeme pomôcť naozaj každému. Bez ohľadu na to, aký pracovný úväzok ste mali, bez ohľadu na typ vykonávanej práce.

Niektoré pracovné pozície z našej ponuky môžu vyžadovať určité špeciálne skúsenosti či zručnosti. Uchádzačom o takéto pozície môžeme pomôcť rekvalifikačným kurzom a následne doporučením u zamestnávateľa v prípade úspešného absolvovania rekvalifikácie.

Sídlo spoločnosti Sunwork máme v Spišskej Novej Vsi no medzi našimi klientmi nájdete ľudí z celého Slovenska.
Vzdelávacie aktivity:Poskytujeme vzdelávacie kurzy - kuchár, čašník - servírka. Po ukončení kurzu vieme absolventov umiestniť v gastronomických zariadeniach na Slovensku aj v zahraničí. Začiatok kurzov: 01/2020.