pozadie
Posledná zmena: 06.08.2020

Kurz Kurz Účtovníctvo +/možnosť zadarmo-REPAS/

Názov modulu:Jednoduché, podvojné, mzdy a personalistika
Miesto realizácie kurzu:Popradská 86, Košice, 04011
Kurz sa poskytuje: Prešovský kraj, Košický kraj
Poznámka k cene:Pre evidovaných nezamestnaných je kurz ZDARMA + preplácajú sa cestovné a stravné náklady
Popis akreditácie:Ministerstvo školstva Číslo POA: 1291/2014/81/1
Dátum vydania akreditácie:26.09.2019
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený pre osoby, ktoré majú záujem osvojiť si odborné vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva. Cieľom kurzu je naučiť účastníkov samostatne účtovať v jednoduchom a v podvojnom účtovníctve a využiť tieto poznatky aj pri administratívnych prácach a hospodárskej korešpondencii s využitím platných právnych predpisov z oblasti účtovníctva a daňového systému a ich aplikáciami na PC. 

Vzdelávací program je zostavený modulovo a pozostáva zo 4 modulov:Jednoduché účtovníctvo (60 hodín)

Spracovanie účtovných dokladov, kontrola ich formálnych a vecných náležitostí, praktické vedenie peňažného denníka a ostatných účtovných kníh, postupy obstarania, evidencie, oceňovania, odpisovania a vyraďovania dlhodobého majetku, obstarania, evidencie, oceňovania a skladovania zásob, evidencia zúčtovacích vzťahov z obchodnej, finančnej činnosti a pracovnoprávnych vzťahov, evidencia zúčtovacích vzťahov vyplývajúcich z daní a dotácií, inventarizácia majetku a záväzkov, uzatvorenie účtovných kníh, zostavenie účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva a vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb.Podvojné účtovníctvo (120 hodín)

Základy podvojného účtovníctva, podstata a súvislosti účtovného informačného systému, účtovanie rozličných účtovných prípadov, účtovné záznamy a zápisy v účtovných knihách, vedenie účtovnej dokumentácie, zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňového priznania.Mzdové účtovníctvo (40 hodín)

Komplexné spracovanie mzdovej agendy, zostavenie pracovnej zmluvy, registračné a oznamovacie povinnosti, vypracovanie prehľadov a výkazov pre príslušné inštitúcie.Účtovníctvo na počítači (40 hodín)

Praktické zručnosti v programoch: ALFA, OMEGA, OLYMP, Money S3

NOVINKA: Príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,76 eur za každý absolvovaný deň kurzu. (Pre ľudí cez projekt REPAS-úrad práce)
Organizačné údaje o kurze:Dĺžka trvania kurzu: 260 hodín (162 hodín teória, 98 hodín prax)
Rozsah hodiny: 45 minút
V pracovných dňoch od 8:00 do 14:30 hod.
Bližšie info a možnosť prihlásenia nájdeš na web stránke: www.novatraining.sk
Poznámka k termínu realizácie:Najbližší termín otvorenia:
Kurz sa otvára priebežne každý mesiac podľa záujmu
v mestách: KOŠICE, MOLDAVA N. BODVOU, TREBIŠOV, MICHALOVCE, ROŽŇAVA, HUMENNÉ.
Rozsah kurzu:260 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Katarína Ihnacíková
Telefón:+421556446281
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:NOVA TRAINING, s.r.o.
Adresa:Popradská 86, 04011 Košice
Informácie o spoločnosti:NOVA Training s.r.o.je vzdelávacia spoločnosť so sídlom v Košiciach. Jej vznik v roku 1999 podnietila snaha prispieť ku kvalite vykonávania vzdelávacích aktivít. Spoločnosť NOVA TRAINING rekvalifikovala vyše 33 000 ľudí a naším hlavným cieľom je pomocou kvalitného lektorského kolektívu a siete odborných poradcov pomôcť nezamestnaným posunúť sa ďalej na pomyselnej vedomostnej čiare. „Našich uchádzačov chceme vzdelávať, byť ich prínosom a poradiť im. Rekvalifikačný kurz je cesta, ako sa zamestnať,“
Vzdelávacie aktivity:RE-PAS – vzdelávanie pre evidovaných nezamestnaných „ZADARMO“.Ak si nezamestnaný a si v evidencií UPSVaR, máš možnosť získať príspevok na rekvalifikáciu. Neváhaj a informuj sa. Ponúkame tieto kurzy RE-PAS/KOMPAS: • Účtovníctvo • Šička • Murár • Kuchár • HACCP-hygienické minimum • Opatrovanie • Pracovník v obchode • Operátor strojárskej výroby • Pomocné stavebné práce • Stolár • Obsluha motorových vozíkov • Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov • Ako sa uplatniť na trhu práce • Finančná gramotnosť • Údržba verejnej zelene