pozadie
Posledná zmena: 22.07.2023

Kurz Java Developer Academy (s KOMPAS+ ZDARMA)

Miesto realizácie kurzu:Výuka prebieha online (dištančnou formou), t.j. nie je podstatné kde vo svete sa aktuálne nachádzate :-)
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Rakúsko (Austria), Chorvátsko (Croatia), Česko (Czech Republic), Nemecko (Germany), Maďarsko (Hungary), Poľsko (Poland), Slovinsko (Slovenia), Veľká Británia (UK), Ostatné
Cena kurzu (cena s DPH):672 EUR
Poznámka k cene:Bezplatne pre klientov ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:01. Úvod do algoritmizácie a programovania
02. Inštalácia a konfigurácia Javy a vývojového prostredia
03. Základné konštrukcie programovacieho jazyka
04. Základné dátové štruktúry
05. Ladenie programu
06. Hľadanie chýb v programe, tzv. bugfixing
07. Úvod do jazyka UML
08. Vizualizácia algoritmov pomocou vývojových diagramov a štrukturogramov
09. Základy objektovo-orientovaného programovania
10. Rozhrania a polymorfizmus
11. Dedičnosť
12. Generické dátové typy
13. Rekurzia
14. Pokročilá práca so vstupom a výstupom
15. Výnimky
16. Pokročilé dátové štruktúry
17. Algoritmy triedenia a vyhľadávania
18. Analýza algoritmu z pohľadu priestorovec a časovej zložitosti
19. Java Collections Framework
20. Funkcionálne programovanie
21. Ďalšie diagramy v jazyku UML
22. Regulárne výrazy
23. Základy jazyka SQL
24. Vývoj pokročilých grafických aplikácií
25. Testovacie frameworky JUnit a TestNG
26. Verzionovací nástroj GIT
27. Buildovací nástroj Maven
28. Úvod do vývoja webových aplikácií
29. Úvod do vývoja mobilných aplikácií
30. Základné návrhové vzory
Organizačné údaje o kurze:Kurz prebieha (dištančnou formou) online, t.j.nepotrebujete nikam dochádzať, všetko sa nahráva. V prípade neúčasti si môžete výuku pozrieť aj zo záznamu. Nielen počas kurzu, ale aj po skončení kurzu budete mať prístup do nášho vzdelávacieho portálu, kde sme pre vás pripravili viac ako 100 zaujímavých úloh a 64 testov. Svoje nadobudnuté vedomosti si predvičíte v rámci tímového projektu.
Dátum realizácie:17.07.2023 Poznámka k termínu realizácie:Akadémiu spúšťame kurz pravidelne každé 2 mesiace počas celého roka.
Rozsah kurzu:96 h.
Doplňujúce informácie:Nepotrebujete mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s programovaním, aby ste náš kurz úspešne zvládali. Očakávame, že ovládate základy práce s počítačom. Všetko ostatné vás od základov naučíme.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Lukáš Lipták
Telefón:+421 903 633 377
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Smarty Academy n.o.
Adresa:E. F. Scherera 4799/34, 921 01 Piešťany
Informácie o spoločnosti:Smarty Academy je vzdelávacia inštitúcia, ktorá vznikla za účelom poskytovania vzdelávacej služby pre bežných občanov Slovenskej republiky. Našimi študentami sú absolventi stredných a vysokých škôl, zamestnaní a aj nezamestnaní občania.
Vzdelávacie aktivity:Zameriavame sa hlavne na dištančné a prezenčné IT kurzy, ktoré študentov priprava do zamestnania na konkrétnu IT pozíciu.