pozadie
Posledná zmena: 22.06.2020

Kurz Efektívne riadenie / management effectiveness

Miesto realizácie kurzu:centrálne v krajských mestách SR a na Univerzitách SR
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Česko (Czech Republic)
Cena kurzu (cena s DPH):150 EUR
Poznámka k cene:Cena je za osobu. Pri počte nad 7 účastníkov je cena 120 Eur/osoba. ** V rámci školenia je vždy hra,kde môže jeden účastník vyhrať 70% zľavu **
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľom a obsahom školenia je, aby si pracovníci (i záujmová verejnosť), v jednotlivých riadiacich pozíciách osvojili zručnosti zásadné pri riadení ľudí avšak s dôrazom na efektívnosť.

Rozoberáme pojmy ako zodpovednosť, autorita, sebavedomie, komunikáciu, správnu eskaláciu, ciele, počúvanie ľudí, chyby pri riadení, podpora, fungovanie organizácie atď., a zároveň prinášame riešenia.

Školenie je vhodné pre základnú a strednú úroveň riadenia v spoločnostiach naprieč celou funkčnou štruktúrou a pre všetkých kt. majú záujem sa vzdelávať a rozšíriť si svoj pohľad a najmä zručnosti pri riadení.

Školenie/kurz vie pripraviť jednotlivca pre efektívny výkon riadiacej funkcie a napomôže aj v bežných životných situáciách.

Školenie je jedinečné a ako také nieje poskytované v bežnej ponuke spoločností.
Organizačné údaje o kurze:Školenie/kurz je možné objednať na emailovej adrese:
[email protected] resp. t.č. 0903945225

Následne budú komunikované organizačné pokyny podľa želania - možností klienta
Poznámka k termínu realizácie:Kurz je flexibilne organizovaný. To znamená:
- na požiadanie pre uzavretú skupinu
- cyklicky sú zverejňované otvorené termíny pre jednotlivé regióny
- ..
Rozsah kurzu:9 h.
Doplňujúce informácie:Vážení záujemci, školenie je naozaj vhodné pre tých, kt. sa chcú zlepšiť, porovnať svoje poznatky a rozšíriť si svoje obzory. Je prevádzané školiteľom z praxe, kt. uvádzané metódy používal a vie posúdiť ich účinnosť. Ak očakávate klasické školenie o "prerozprávaných" metódach a postupoch od školiteľov,kt. si neprešli skúsenosťami z "poľa",prosím obráťte sa na iný kurz. mojim cieľom je aby ste po absolvovaní kurzu pocítili okamžitý efekt nadobudnutých znalostí.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Pavel Škorec
Telefón:00421903945225
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:SOVAN
Adresa:Kpt.Nálepku 392/21, 95641 Uhrovec
Informácie o spoločnosti:Cieľom SOVAN je poskytovať školenia a prednášky najmä výrobným podnikom prioritne v oblasti manažmentu a vedenia ľudí. Rovnako je však podstatné osloviť generáciu, kt. sa nachádza v procese vzdelávania a tým ju pripraviť na odborný rast.
Za kľúčové považujem prelínanie skúseností a aplikáciu týchto skúseností do procesov vedenia ľudí z rôznych oblastí života prostredníctvom rozvoja spolupráce s profesionálmi z daných oblastí.
Začíname s efektívnym manažmentom...
Vzdelávacie aktivity:PRIO: - Efektívne riadenie/Management efectiveness jedinečné a intenzívne školenie pre manažment nižšej a strednej úrovne, ale i pre každého kto si chce rozšíriť znalosti poskytované a overené v praxi o.i. metódy a nástroje kvality