pozadie
Posledná zmena: 18.06.2020

Kurz Kozmetik - Kozmetička

Miesto realizácie kurzu:Námestie Kossutha 1., 945 01 Komárno
Kurz sa poskytuje: Komárno
Cena kurzu (cena s DPH):790 EUR (658.33 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:3649/2019117/1
Dátum vydania akreditácie:05.12.2019
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľom nášho akreditovaného školenia je odborne, metodicky a prakticky pripraviť uchádzačov na zvládnutie základných zručností pre výkon kozmetických úkonov, nadobudnúť základné poznatky z teórie kozmetiky, dermatológie, hygieny, chémie kozmetických prípravkov. Naši absolventi získajú odborné vedomosti z oblasti zdravovedy, dermatológie, základné pravidlá kozmetickej starostlivosti, hygieny a epidemiológie, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, psychológie a etiky kozmetičky, depilácie a epilácie, starostlivosti o ruky a líčenia, nadobudnú zručnosti v oblasti diagnostikovania kvality pokožky, určenia typu pleti, voľby pracovných postupov v súlade so stavom pokožky a typu pleti, použitia vhodných ošetrovacích prípravkov, masáže tváre, krku a dekoltu, technológie hĺbkového čistenia pokožky, úpravy a zafarbenia obočia a mihalníc, líčenia na základe všetkých technologických postupov, vizážistickýchtechník, starostlivosti o ruky.
Organizačné údaje o kurze:Výučba sa realizuje blokovo /cca. 3 dni v týždni/.
Dátum realizácie:07.09.2020
Rozsah kurzu:450 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Tímea Palkovičová
Telefón:00421905894628
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:RX Energy s.r.o.
Adresa:Petőfiho 154, 946 39 Patince
Informácie o spoločnosti:Firma RX Energy s.r.o. so sídlom Petőfiho 154 , 946 39 Patince , pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2002. Z malej rodinnej firmy sa pomerne rýchlo vybudovalo impérium so zastúpením v Maďarsku, v Českej republike a taktiež v Rakúsku. Sme distribútorom kvalitných a cenovo dostupných profesionálnych kozmetických produktov. Od roku 2009 sa zaoberáme aj so širokým spektrom školení, ktoré poskytujú našim uchádzačom bohaté teoretické a praktické vedomosti.
V roku 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo pod číslom 3649/2019/117/1 potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.
Vzdelávacie aktivity:Cieľom nášho akreditovaného školenia je odborne, metodicky a prakticky pripraviť uchádzačov na zvládnutie základných zručností pre výkon kozmetických úkonov, nadobudnúť základné poznatky z teórie kozmetiky, dermatológie, hygieny, chémie kozmetických prípravkov. Naši absolventi získajú odborné vedomosti z oblasti zdravovedy, dermatológie, základné pravidlá kozmetickej starostlivosti, hygieny a epidemiológie, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, psychológie a etiky kozmetičky, depilácie a epilácie, starostlivosti o ruky a líčenia, nadobudnú zručnosti v oblasti diagnostikovania kvality pokožky, určenia typu pleti, voľby pracovných postupov v súlade so stavom pokožky a typu pleti, použitia vhodných ošetrovacích prípravkov, masáže tváre, krku a dekoltu, technológie hĺbkového čistenia pokožky, úpravy a zafarbenia obočia a mihalníc, líčenia na základe všetkých technologických postupov, vizážistických techník, starostlivosti o ruky. Výučba sa realizuje : Námestie Kossutha 1 , 945 01 Komárno