pozadie
Posledná zmena: 16.06.2020

Kurz Denné tábory s angličtinou

Miesto realizácie kurzu:hotel Junior Piatrová
areál Materskej školy Bystrička
Kurz sa poskytuje: Martin
Cena kurzu (cena s DPH):109 EUR
Poznámka k cene:zľava pri prihlásení súrodencov
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Bohatý program, zábavné, inšpiratívne a športové aktivity. A to všetko prirodzene a nenútene okorenené o štipku angličtiny a vzdelávania
Organizačné údaje o kurze:Tábory sú vhodné pre deti od 5 do 12 rokov. Deti navštevujú tábory denne od 7:45 do 16:00.
(Možnosť prihlásiť dieťa aj na jednotlivé dni. Informujte sa telefonicky na 0910 114 330 alebo emailom [email protected])
Dátum realizácie:06.07.2020 Poznámka k termínu realizácie:týždenné turnusy celé leto - od 6.7. do 28.8.2020
Rozsah kurzu:40 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Helena Bačiaková
Telefón:+421 910 114 330
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia vzdelávania Martin
Adresa:Malá hora 3, 036 01 Martin
Informácie o spoločnosti:Akadémia vzdelávania je najväčšou a najstaršou organizáciou celoživotného vzdelávania na Slovensku. Bola založená v roku 1952 a od roku 1995 pracuje ako nezávislé občianske združenie. Akadémia vzdelávania pôsobí prostredníctvom siete pobočiek a pracovísk prakticky na celom území Slovenskej republiky. Od r.2013 všetky pobočky pracujú ako samostatný právny subjekt.
Vzdelávacie aktivity:Široká ponuka vzdelávacích aktivít Akadémie vzdelávania je zameraná predovšetkým na rozvoj kvalifikácie, rekvalifikáciu a výcvik zamestnancov a nezamestnaných. Realizujeme manažérsku prípravu, tréningy zamerané na rozvoj zručností, systematické jazykové vzdelávanie pre všetky vekové kategórie, profesijné kurzy pre robotnícke povolania. Zabezpečujeme prípravné kurzy na výkon špeciálnych odborných činností, vyžadujúcich si odbornú spôsobilosť, či poradenstvo pre trh práce. Máme bohaté skúsenosti s realizáciou vzdelávacích projektov na medzinárodnej i národnej úrovni. Medzi naše priority patrí tvorba a realizácia vzdelávacích projektov financovaných z fondov Európskej únie.