pozadie
Posledná zmena: 16.06.2020

Kurz Účtovníctvo

Miesto realizácie kurzu:celé územie Slovenskej republiky, adresa sa upresní podľa záujmu uchádzačov.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Poznámka k cene:neuvedene
Popis akreditácie:čislo akreditacie: 3113/2019/132
Dátum vydania akreditácie:05.12.2019
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je zameraný na získanie odborných zručností v oblasti účtovania podnikateľských subjektov jednoduchého a podvojného účtovníctva. Podstatnou časťou kurzu je aj daňová a odvodová sústava.
Organizačné údaje o kurze:Kurz je modulovýje možné si vybrať akúkoľvek kombináciu nasledovných modulov:
Modul - Jednoduché účtovníctvo - 40 hod.
Modul - Podvojné účtovníctvo - 120 hod.
Modul - Mzdy a personalistika - 40 hod.
Modul - Daňová a odvodová sústava - 40 hod.
Modul - Spracovanie účtovnej agendy na počítači - 40 hod.
Poznámka k termínu realizácie:kurzy sa realizujú priebežne podľa záujmu
Rozsah kurzu:280 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Ján Svitok
Telefón:+421903553258
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inezit s.r.o.
Adresa:Rad L.N. Tolstého 20711/5, 97101 Prievidza