pozadie
Posledná zmena: 15.06.2020

Kurz ONLINE Summer University of Slovak Language and Culture

Miesto realizácie kurzu:The Institute for Language and Preparatory Studies for Foreigners and Compatriots
Žižkova 10
811 02 Bratislava
Slovakia
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):350 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Target group: applicants from 17 years living abroad with interest in learning of Slovak language, history and culture

Date: July 13 – 24, 2020

Duration: 2 weeks, 10 working days, Monday – Friday,

Form of tuition: distance online form via application MS Teams in small groups

Objective of the programme:
To obtain and improve communication language skills in Slovak language via online distance learning. To know diversity of Slovak history and culture by online presentations, development of computer literacy.

Length:
40 online lessons, 45 minutes / 1 online lesson
(4 lessons per day, 20 lessons per week)
Content of tuition – online language workshops (development of communication and grammatical competences, phonetics and language training (A1-A2), conversation (B1-B2), literary seminar, stylistics (C).
Organizačné údaje o kurze:Note: Tuition takes place in Central European Summer time zone (CEST, UTC+2).
Dátum realizácie:13.07.2020 Poznámka k termínu realizácie:July 13 – 24, 2020
Rozsah kurzu:40 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Marianna Hričová
Telefón:+421 911 911 700
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava