pozadie
Posledná zmena: 15.06.2020

Kurz ONLINE Letná univerzita SLOVENSKÉHO JAZYKA a kultúry (pre cudzincov a krajanov)

Miesto realizácie kurzu:Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov
Žižkova 10
811 02 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):350 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľová skupina: záujemcovia od 17 rokov žijúci v zahraničí so záujmom o slovenský jazyk, históriu a kultúru Slovenska

Termín: 13. 07. – 24. 07. 2020
Trvanie: 2 týždne, 10 pracovných dní, pondelok – piatok,
Forma programu: dištančná online forma cez aplikáciu MS Teams v malých skupinách

Cieľ vzdelávacieho programu:
Získať a zdokonaliť komunikačné jazykové kompetencie v slovenčine prostredníctvom distančného vzdelávania. Spoznať rozmanitosť histórie a kultúry Slovenska pomocou online prezentácií, rozvoj počítačovej gramotnosti.

Časová dotácia:
40 hodín priama online výučba, 45 minút/vyučovacia hodin
(4 vyučovacie hodiny/deň, 20 hodín/týždeň)

Obsah výučby – online jazykové semináre (rozvoj komunikatívnych a gramatických kompetencií), fonetika a jazykové cvičenia (A1-A2), konverzácie (B1-B2), literárny seminár, štylistika (C).
Organizačné údaje o kurze:Poznámka: Vyučovanie prebieha v Stredoeurópskom letnom časovom pásme (CEST, UTC+2).
Dátum realizácie:13.07.2020 Poznámka k termínu realizácie:13. 07. – 24. 07. 2020
Rozsah kurzu:40 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Marianna Hričová
Telefón:+421 911 254 591
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava