pozadie
Posledná zmena: 11.06.2020

Kurz Arboristika v správe a údržbe zelene - modul 3

Názov modulu:Ochrana stromov pri stavebnej činnosti
Miesto realizácie kurzu:Slovenská poľnohospodárska univerzita
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
Kurz sa poskytuje: Nitra
Cena kurzu (cena s DPH):150 EUR
Popis akreditácie:3257/2017/67/1
Dátum vydania akreditácie:26.05.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent modulu pozná metódy ochrany drevín pri stavebnej činnosti. Vie aktívne spolupracovať pri plánovaní a realizácii ochrany stromov v priestore stavby.
Organizačné údaje o kurze:V prípade záujmu o kurz je potrebné zaslať vyplnenú a podpísanú oskenovanú záväznú prihlášku na kurz do 30. 7. 2020 na adresu:
Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
mail: [email protected]
Dátum realizácie:10.09.2020 Poznámka k termínu realizácie:V prípade nenaplnenia počtu sa kurz nerealizuje.
Rozsah kurzu:10 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Barbora Čakovská, PhD.
Telefón:+421376415533;+421376534393
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa:Trieda Andreja Hlinku 2, 94976 Nitra