pozadie
Posledná zmena: 25.05.2020

Kurz Kurz anglického/ maďarského jazyka pre evidovaných nezamestnaných

Názov modulu:RE-PAS, KOMPAS+
Miesto realizácie kurzu:Veľké Blahovo/ Dunajská Streda
Kurz sa poskytuje: Dunajská Streda
Cena kurzu (cena s DPH):575 EUR
Poznámka k cene:Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Ponúkam kurz anglického alebo maďarského jazyka (ako cudzí jazyk) so zameraním na komunikáciu a gramatiku pre evidovaných nezamestnaných. Výučba prebieha individuálnou formou a zameriava sa na oblasť, ktorú študent chce rozvíjať.
Organizačné údaje o kurze:Kurz je vhodný pre osoby evidované na úrade práce a je potrebné byť evidovaný ako nezamestnaný počas celej doby trvania kurzu. Ak úrad práce schváli Vašu požiadavku na kurz, kurz je preplatený úradom práce. Po úspešnom absolvovaní celého kurzu účastníci získavajú osvedčenie o absolvovaní kurzu.
Poznámka k termínu realizácie:Realizácie kurzov prebiehajú celoročne.
Rozsah kurzu:50 h.
Doplňujúce informácie:Prosím, v prípade záujmu ma kontaktujte e-mailom. Ďakujem.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Klára Kázmér, PhD.
Telefón:+421902713093
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Mgr. Klára Kázmér, PhD.
Adresa:Hlavná 17, 93001 Veľké Blahovo
Informácie o spoločnosti:Som lektorkou maďarského a anglického jazyka. Študovala som na UKF v Nitre. Od roku 2015 učím deti aj dospelých od začiatočníkov po pokročilých.
Vzdelávacie aktivity:Pracujem ako živnostníčka a ponúkam: individuálne kurzy, mini-skupinové kurzy, firemné kurzy; jazykové kurzy pre evidovaných nezamestnaných (RE-PAS, KOMPAS), online výučbu cez Skype, doučovanie. Realizácie kurzov prebiehajú celoročne.