pozadie
Posledná zmena: 18.05.2020

Kurz OSOBNÝ ROZVOJ

Názov modulu:Vzdelávací program - prezenčná/online/individuálna/tímová forma
Miesto realizácie kurzu:V prípade online - z pohodlia Vášho domova
V prípade prezenčnej formy - v priestoroch spoločnosti Zelený klobúk, Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):90 EUR
Poznámka k cene:Cena je konečná - spoločnosť nie je platcom DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:VZDELÁVACÍ PROGRAM – OSOBNÝ ROZVOJ

Osobný rozvoj je cesta, ktorá nás smeruje a formuje byť lepšími. Občas sa ocitáme v situáciách, ktoré nie sú pre nás komfortné a občas sú priam až bolestivé. No tieto skutočnosti nám tiež prinášajú príležitosť obrovskej lekcie. Môžeme sa naučiť zmeniť to, čo sa nám možno opakuje v živote dookola, môžeme sa naučiť riešiť záťažové situácie, ktoré nás môžu odkloniť od našej plánovanej cesty alebo sa môžeme posunúť bližšie k svojmu cieľu. Dôležitú rolu zohráva v týchto situáciách naša voľba a rozhodnutia.
Vzdelávanie nie je iba o suchých prednáškach, jednostranných múdrostiach, prezentáciách alebo usmerneniach ako a čo robiť najlepšie. Skutočné učenie a vzdelávanie začína v každom z nás, a to ponorením sa do samého seba, aktívnym vnímaním miesta, kde máme „kompas“, ktorý nás naviguje, a ktorý často v spleti udalostí dejúcich sa okolo nás nevnímame. Preto, zaregistruje sa na toto rozvojové stretnutie, ktoré ponúka vedený a zároveň relaxačný program s možnosťami a inšpiráciami pre osobný rozvoj.

Aké sú témy počas rozvojového stretnutia?

CESTA OSOBNÉHO RASTU
•Na slovíčko o osobnom rozvoji a prečo mu venovať pozornosť.
•Cesty osobného rozvoja (čo robiť, kde a ako hľadať možnosti aby nám bolo lepšie).
•Čo nám hovorí vnútorné dieťa (keď nevenujeme pozornosť samým sebe).
•Keď začína skutočné učenie (o aktívnej práci so sebou sama/samým).
PRÍBEH POCESTNÉHO
•Témy/príbehy účastníkov, ktoré nám môžu byť tak blízke a zároveň tak vzdialené.
•Ako zvládať a pracovať so situáciou, v ktorej nechceme byť.
SPOLOČNOU CESTOU
•Kolektívne učenie interaktívnou formou.
•ZA SVOJIM CIEĽOM
•Ako opraviť vlastný „navigačný kompas“ a ísť svojou vysnenou cestou.
•Motivácia a sebamotivácia v našom živote
Organizačné údaje o kurze:Registrácia je možná prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Zelený klobúk sro alebo emailom na adrese [email protected]
V prípade online vzdelávania je vzdelávacia aktivita realizovaná prostredníctvom platformy ZOOM alebo SKYPE.
Poznámka k termínu realizácie:V prípade prezenčnej formy po uvolnení štátnych opatrení bude aktuálny termín súčasťou tejto inzercie alebo na webovej stránke zelenyklobuk.sk

V prípade záujmu je možné dohodnúť si individuálny tréning formou online alebo prezenčne.
Rozsah kurzu:5 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Janíková
Telefón:+421918118991
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Zelený klobúk s r.o.
Adresa:Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Zelený klobúk je tréningová spoločnosť, ktorá prostredníctvom originálnych vzdelávacích a rozvojových programov spája príjemné s užitočným a zároveň ponúka účastníkom priblížiť sa viac k prírode ako aj nasmerovať seba samú/ého na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie vlastných možností.
Pôsobnosť spoločnosti: Celá SR
Vzdelávacie aktivity:firemné vzdelávanie osobný rozvoj tréningy v oblasti mäkkých zručností (komunikačné - prezentačné -predajné - manažérske zručnosti a rôzne iné) tréningy na mieru individuálne tréningy vzdelávacie procesy návrh/realizácia/vyhodnocovanie vzdelávacích aktivít