pozadie
Posledná zmena: 18.05.2020

Kurz ZVLÁDANIE EMÓCIÍ

Názov modulu:Vzdelávací program - prezenčná/online/individuálna/tímová forma
Miesto realizácie kurzu:V prípade online - z pohodlia Vášho domova
V prípade prezenčnej formy - v priestoroch spoločnosti Zelený klobúk sro, Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):90 EUR
Poznámka k cene:Cena je konečná - spoločnosť nie je platcom DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:VZDELÁVACÍ PROGRAM – ZVLÁDANIE EMÓCII.

Emócia je náš kompas, spoločník, priateľ ale občas aj malý nepriateľ. Zvládať ju je občas náročnejšie, a to najmä v situáciách, ktoré spúšťajú nečakané reakcie. Môže to byť hádka, náš nesúhlas, dotknutie sa našej osobnosti, krivda, urážka ale i veľa iných reakcií pri ktorých pozícia našej emócie je oveľa silnejšia, až nás premôže a dostáva nás tam, kam nechceme. Ako s ňou pracovať aby bola pod našou kontrolou?

Aké sú hlavné témy počas vzdelávacieho programu?
• Čo je dobré vedieť o emóciách pre náš osobný i pracovný život.
• Vplyv a význam sebavnímania pri práci s emóciami.
• Empatia a vnímanie druhého s cieľom budovania dobrých vzťahov.
• Čo nám prezrádzajú prejavy emócii.
• EQ verzus IQ
• Možnosti ako získať emócie pod vlastnú kontrolu
Organizačné údaje o kurze:Registrácia je možná prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Zelený klobúk sro alebo emailom na adrese [email protected]
V prípade online vzdelávania je vzdelávacia aktivita realizovaná prostredníctvom platformy ZOOM alebo SKYPE.
Poznámka k termínu realizácie:V prípade prezenčnej formy po uvolnení štátnych opatrení bude aktuálny termín súčasťou tejto inzercie alebo na webovej stránke zelenyklobuk.sk

V prípade záujmu je možné dohodnúť si individuálny tréning formou online alebo prezenčne.
Rozsah kurzu:5 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Janíková
Telefón:+421918118991
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Zelený klobúk s r.o.
Adresa:Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Zelený klobúk je tréningová spoločnosť, ktorá prostredníctvom originálnych vzdelávacích a rozvojových programov spája príjemné s užitočným a zároveň ponúka účastníkom priblížiť sa viac k prírode ako aj nasmerovať seba samú/ého na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie vlastných možností.
Pôsobnosť spoločnosti: Celá SR
Vzdelávacie aktivity:firemné vzdelávanie osobný rozvoj tréningy v oblasti mäkkých zručností (komunikačné - prezentačné -predajné - manažérske zručnosti a rôzne iné) tréningy na mieru individuálne tréningy vzdelávacie procesy návrh/realizácia/vyhodnocovanie vzdelávacích aktivít