pozadie
Posledná zmena: 18.05.2020

Kurz PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

Názov modulu:Vzdelávací program - prezenčná/online/individuálna/tímová forma
Miesto realizácie kurzu:V prípade online vzdelávania - z pohodlia Vášho domova.
V prípade prezenčného vzdelávania je vzdelávacia aktivita realizovaná v priestoroch spoločnosti Zelený klobúk na Mierovom námestí 52/6, 019 01 Ilava
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):90 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:VZDELÁVACÍ PROGRAM – PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

V pracovnom ale i bežnom živote sa občas ocitáme v situáciách, ktoré si vyžadujú efektívne prezentovanie aby sme dosiahli náš cieľ. Môžu to byť situácie od prezentovania firemných produktov, cez odovzdávanie dôležitých informácií kde očakávame na druhej strane porozumenie alebo pochopenie. Skutočnosťou je, že vždy naše publikum je dané, a to s rôznym vnímaním, reakciami, prístupom, ktoré do určitej miery môžeme ale zároveň nemôžeme ovplyvniť. Preto aj pri prezentovaní je dôležitou súčasťou príprava, ktorá nám môže zaručiť efektívne prezentovanie.

Vyskúšajte s nami tréning prezentačných zručností.

Aké sú hlavné témy počas vzdelávacieho programu, ktorým sa budeme venovať?

PREZENTAČNÝ KOMPAS
•Úvod k problematike efektívnych prezentačných zručností.
•Vaša osobná skúsenosť s prezentačnými zručnosťami a bežná prax.
•Základy pre úspešné osobné, telefonické a online prezentovanie.
•Možné štandardné a neštandardné situácie počas prezentovania.
(bariéry, nečakané momenty, zóny nekomfortu, ignorácia a iné)
PUBLIKUM
•Kto je naše publikum a príprava na prácu s publikom.
•Interaktívny prístup pri práci s publikom a jeho význam.
•Ako nám pomáha alebo napovedá publikum byť lepší v prezentovaní.
PREZENTUJÚCI
•Náležitosti prezentujúceho ako súčasť efektívnych prezentačných zručností.(prístup, príprava, práca v priestore, komunikácia k adresujúcemu
•Keď rozprávame bez slov – reč tela a význam v prezentačných zručnostiach.
•Čo robiť alebo ako zvládať „nezdary“ v prezentovaní
POMÔCKY PRE EFEKTÍVNE PREZENTOVANIE
•Prečo používať pomôcky pri prezentovaní.
•Typy pomôcok, ktoré môžu vylepšiť Vaše prezentačné zručnosti.
•Efektívna práca a pravidlá pri používaní pomôcok.
Organizačné údaje o kurze:Registrácia je možná prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Zelený klobúk sro alebo emailom na adrese [email protected]
V prípade online vzdelávania je vzdelávacia aktivita realizovaná prostredníctvom platformy ZOOM alebo SKYPE.
Poznámka k termínu realizácie:V prípade prezenčnej formy po uvolnení štátnych opatrení bude aktuálny termín súčasťou tejto inzercie alebo na webovej stránke zelenyklobuk.sk

V prípade záujmu je možné dohodnúť si individuálny tréning formou online alebo prezenčne.
Rozsah kurzu:5 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Janíková
Telefón:+421918118991
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Zelený klobúk s r.o.
Adresa:Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Zelený klobúk je tréningová spoločnosť, ktorá prostredníctvom originálnych vzdelávacích a rozvojových programov spája príjemné s užitočným a zároveň ponúka účastníkom priblížiť sa viac k prírode ako aj nasmerovať seba samú/ého na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie vlastných možností.
Pôsobnosť spoločnosti: Celá SR
Vzdelávacie aktivity:firemné vzdelávanie osobný rozvoj tréningy v oblasti mäkkých zručností (komunikačné - prezentačné -predajné - manažérske zručnosti a rôzne iné) tréningy na mieru individuálne tréningy vzdelávacie procesy návrh/realizácia/vyhodnocovanie vzdelávacích aktivít