pozadie
Posledná zmena: 18.05.2020

Kurz MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

Názov modulu:Vzdelávací program - prezenčná/online/individuálna/tímová forma
Miesto realizácie kurzu:V prípade online - z pohodlia Vášho domova
V prípade prezenčnej formy v priestoroch spoločnosti Zelený klobúk na Mierovom námestí 52/6, 019 01 Ilava
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):90 EUR
Poznámka k cene:Cena je konečná - spoločnosť nie je platcom DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:VZDELÁVACÍ PROGRAM – MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

Rola manažéra predstavuje niekoľko významných zručností, ktoré ovplyvňujú nielen fungovanie pôsobiaceho v tejto pozícii ale i celé tímy a smerovanie ich členov. Ich zvládanie zohráva dôležitú úlohu pri dosahovanie rôznych cieľov, až po osobný rast a napredovanie od manažéra po leadra.


Preto, zúčastnite sa vzdelávacieho programu, kde sa budeme venovať najmä praktickým zručnostiam, ktoré podporujú efektivitu manažérskych zručností.

Hlavné témy počas vzdelávacieho programu venovať?
•Vaša osobnosť a vnímanie manažérskych zručností.
•Manažér verzus Leader v praxi.
•V praxi manažérskeho prostredia.
•Rola manažéra a jej náležitosti (plánovanie, koordinovanie, vedenie, partnerská komunikácia, ...)
•Výhody štýlov riadenia a kedy je vhodné ich aplikovať.
•Náročné situácie v manažérskej praxi a ich zvládanie. (medzigeneračná problematika, zmeny, riešenie neštandardných situácií...)
•Možnosti, inšpirácie pre podporu a posilnenie manažérskych zručností.
•Osobný akčný plán.
Organizačné údaje o kurze:Vzdelávaciu aktivitu je možné absolvovať prezenčnou alebo online formou.
V prípade online formy je vzdelávacia aktivita realizovaná prostredníctvom platformy ZOOM alebo SKYPE
Registrácia je možná prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Zelený klobúk alebo emailom na [email protected]
Poznámka k termínu realizácie:V prípade prezenčnej formy po uvolnení štátnych opatrení bude aktuálny termín súčasťou tejto inzercie alebo na webovej stránke zelenyklobuk.sk

V prípade záujmu je možné dohodnúť si individuálny tréning formou online alebo prezenčne.
Rozsah kurzu:5 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Janíková
Telefón:+421918118991
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Zelený klobúk s r.o.
Adresa:Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Zelený klobúk je tréningová spoločnosť, ktorá prostredníctvom originálnych vzdelávacích a rozvojových programov spája príjemné s užitočným a zároveň ponúka účastníkom priblížiť sa viac k prírode ako aj nasmerovať seba samú/ého na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie vlastných možností.
Pôsobnosť spoločnosti: Celá SR
Vzdelávacie aktivity:firemné vzdelávanie osobný rozvoj tréningy v oblasti mäkkých zručností (komunikačné - prezentačné -predajné - manažérske zručnosti a rôzne iné) tréningy na mieru individuálne tréningy vzdelávacie procesy návrh/realizácia/vyhodnocovanie vzdelávacích aktivít