pozadie
Posledná zmena: 18.05.2020

Kurz KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

Názov modulu:Vzdelávací program - prezenčná/online/individuálna/tímová forma
Miesto realizácie kurzu:V prípade online formy - z pohodlia Vášho domova
V prípade prezenčnej formy - Tréningová miestnosť spoločnosti Zelený klobúk - Mierové námestie 5/6, 019 01 Ilava
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):90 EUR
Poznámka k cene:Cena je konečná - spoločnosť nie je platcami DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:VZDELÁVACÍ PROGRAM – KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

Efektívna zručnosť v komunikácii Vám môže pomerne uľahčiť život. Efektívne komunikovať znamená dosiahnuť pochopenie, porozumenie alebo takzvanú „win-win“ situáciu, kedy dochádza k spokojnosti na každej strane. Opačný efekt zanecháva deštruktívna komunikácia, ktorá prináša nezhody, frustráciu, nedorozumenia a veľa nie pozitívnych situácii a stavov. Občas môžete mať pocit, že váš komunikačný prejav je úplne v poriadku ale nerozumiete, prečo Vás napríklad nikto nepočúva, nerešpektuje, riešite časté konfliktné situácie, nedostávate to, čo očakávate alebo jednoducho v komunikácii s Vami Váš komunikačný partner prechádza ďaleko za Vaše „hranice“. A na príčine môžu byť práve komunikačné zručnosti.

Preto, zúčastnite sa vzdelávacieho programu, kde sa budeme venovať najmä praktickým zručnostiam, ktoré podporujú efektívnu komunikáciu.

Čomu sa budeme počas vzdelávacieho programu venovať?
•Vašej osobnosti a potrebám v oblasti komunikácie.
•Efektívnej komunikácii v osobnom, telefonickom a písomnom prejave.
•Bariéram, ktoré existujú a čo s nimi ak sú momentálne súčasťou aj vo Vašej komunikácii.
•Práca s verbálnym a neverbálnym prejavom.
•Výhodám, prečo sa koncentrovať na zlepšenia svojej komunikácie ako na zlepšenia komunikácie u okolia.
•Možnostiam, inšpiráciám, kde a ako začať, a čo robiť aby prišla zmena k lepšiemu.
Organizačné údaje o kurze:Vzdelávaciu aktivitu je možné absolvovať prezenčnou alebo online formou.
Registrácia je možná prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Zelený klobúk alebo emailom na [email protected]
Poznámka k termínu realizácie:V prípade prezenčnej formy po uvolnení štátnych opatrení bude aktuálny termín súčasťou tejto inzercie alebo na webovej stránke.

V prípade záujmu je možné dohodnúť si individuálny tréning formou online alebo prezenčne.
Rozsah kurzu:5 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Janíková
Telefón:+421918118991
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Zelený klobúk s r.o.
Adresa:Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Zelený klobúk je tréningová spoločnosť, ktorá prostredníctvom originálnych vzdelávacích a rozvojových programov spája príjemné s užitočným a zároveň ponúka účastníkom priblížiť sa viac k prírode ako aj nasmerovať seba samú/ého na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie vlastných možností.
Pôsobnosť spoločnosti: Celá SR
Vzdelávacie aktivity:firemné vzdelávanie osobný rozvoj tréningy v oblasti mäkkých zručností (komunikačné - prezentačné -predajné - manažérske zručnosti a rôzne iné) tréningy na mieru individuálne tréningy vzdelávacie procesy návrh/realizácia/vyhodnocovanie vzdelávacích aktivít