pozadie
Posledná zmena: 30.04.2020

Kurz Logistika a riadenie dodávateľského reťazca (SCM) v modernej firme

Miesto realizácie kurzu:Kutliková 17
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):354 EUR (295.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Zľava (klienti Intenzívy/TCG, člen ZO CR) - 260 EUR bez DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Pre koho? Všetkým záujemcom, ktorí chcú porozumieť významu logistiky pre firmu a vedieť využiť logistické princípy vo svojej profesii.
Čo získate? Poznatky, ako správne definovať a presadzovať vhodnú politiku logistiky vo firme; organizácia, body rozpojenia objednávky, úzke miesta, výkony a náklady (controlling), SCM, informačné technológie, firemný systém logistiky, logistický audit...
1. Úvod do logistiky - poňatie logistiky
2. Členenie odboru logistiky a jej historický vývoj
3. Toky a jej riadenie
4. Postavenie logistiky v rámci všeobecného manažmentu
5. Úloha logistiky vo firme - politika logistiky
6. Materiálový tok a jeho logistické schéma
7. Výkonové ukazovatele, logistické náklady a controlling
8. Úvod do SCM a city-logistiky
9. Logistický audit
10. Interaktívna hra
Organizačné údaje o kurze:Termín konania: 19. november 2020
Uzávierka prihlášok: 12. november 2020
Miesto konania: Bratislava
Dátum realizácie:19.11.2020 Poznámka k termínu realizácie:Termín konania: 19. november 2020
Uzávierka prihlášok: 12. november 2020
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PaedDr. Ilona Hegerová
Telefón:+421907133500
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
Adresa:Kutlíkova 17, 85102 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. je súkromná nezávislá spoločnosť. Sme profesionálny tím, ktorí pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000. Za tento čas sme si vybudovali vlastné zázemie a kvalitnú databázu odborníkov, lektorov, konzultantov – expertov z praxe. Máme zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO s cieľom trvale zlepšovať služby pre našich zákazníkov.
Vzdelávacie aktivity:Našim poslaním je ďalšie vzdelávanie dospelých a poskytovanie komplexných konferenčných služieb pre súkromný aj verejný sektor. Nosné vzdelávacie programy a produkty Balance Management sú realizované v spolupráci so zahraničnými partnermi. Špecializujeme sa na oblasť marketingu, obchodu, ľudských zdrojov a logistiky.